Kezdőlap / Események / A tehetségtől a talentumig IV. rész

A tehetségtől a talentumig IV. rész

Grund vagy stadion?

Prof. Dr. Gyarmathy Éva Prima-díjas klinikai és neveléslélektan szakpszichológus, tudományos főmunkatárs (MTA) előadása (TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Kutatóintézete).

A magyar tehetségek világszinten is kiemelkedő alkotóerőt jelentenek. Mégis, a magyar gyerekek szellemi teljesítményekben nem érik el az európai átlagot. Még az átlagon felül teljesítők csoportja sincsen az európai országok legjobbjai között. A tehetségek megjelenése sporadikus, nem rendszerszintű. Néhány kiváló tehetséggondozó, pedagógus, tudós, művész, edző és szülő értő odafigyelése segíti a tehetségeket, de láthatólag ez nem jelent átfogó megoldást. A tehetségazonosításra épülő szemlélet nem sokat segített a tehetségeknek megfelelő környezet kialakításában. A 21. században megnyílt információs tér és gyors változás új kihívásokat állít mindenki elé, mert eddig soha nem látott, és a korábbiaknál messze hatékonyabb informális fejlődési és tanulási utak jelentek meg. A tehetségről való gondolkodás átértékelése szükséges.

További információ: https://www.pmh.hu/programok/talentuning-grund-vagy-stadion