Kezdőlap / Városháza / Településképi előírások / Rendelet és arculati kézikönyv / A településképi arculati kézikönyv és rendelet módosítása

A településképi arculati kézikönyv és rendelet módosítása

HIRDETMÉNY

Tájékoztatom, a véleményezési eljárásban rész venni kívánó Partnereket, hogy Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Városfejlesztési és Kommunális Bizottsága 55/2022. (V.3.) számú határozatában döntött arról, hogy elindítja a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendeletben foglalt eljárásrendnek megfelelően Pécs Településképi Arculati Kézikönyvének módosítását és Pécs város településképi rendeletének újraalkotását.

A Korm. rendelet 62/A. § (1) bekezdése b) pontja szerint tájékoztatom a véleményezési eljárásban rész venni kívánó Partnereket, hogy amennyiben Pécs Településképi Arculati Kézikönyve és Pécs város településképi rendelete tervezetével kapcsolatosan véleményt kíván nyilvánítani, úgy azt 2022. június 6-ig lehet megtenni postai úton (PMJV Polgármesteri Hivatala, 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.), elektronikus ügyintézéssel (https://epapir.gov.hu/) vagy e-mailben ().

Péterffy Attila

polgármester


Észrevételeiket a Településképi arculati kézikönyv és rendelet nyilvános értékelő felület menüpontban tehetik meg.