park

Advent Pécs 2022

Megnézem
Kezdőlap / Városi élet / Állásajánlatok / Önkormányzat, városi cégek / Aljegyző

Aljegyző

Munkáltató megnevezése:Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Munkakör megnevezése:aljegyző
Munkavégzés helye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:Jegyző helyettesítése és a jegyző által meghatározott feladatok ellátása Magyarország helyi önkormányzatatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján, 3 hónap próbaidő kikötésével.
Jogállás, illetmény és juttatások:A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései valamint Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2020.(III.12.) Ök. rendeletében foglaltak az irányadók.
Pályázati feltételek:– magyar állampolgárság
– cselekvőképesség     
–  büntetlen előélet
–  a Kttv. 39.§(1) bekezdésében meghatározott bűncselekmények miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt nem állás
– igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség
–  jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés (a Kttv. 247.§ (4) bekezdésében meghatározott esetet kivéve
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:– legalább 3 év időtartamú vezetői munkakör betöltése legalább 15.000 lakosságszámú települési önkormányzati hivatalánál 
– jogi szakvizsga  
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:– fényképpel ellátott szakmai önéletrajz a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti adattartalommal
– az eddigi tapasztalatok bemutatása, jövőkép és a feladatok ellátására vonatkozó szakmai koncepció vázolása
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata (speciális adattartalmú igazolás, büntetlen előéletű, a Kttv. 39.§(1) bekezdés c)pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt) vagy annak igényléséről szóló igazolás másolata
– iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést, közigazgatási vagy jogi szakvizsga meglétét, valamint a szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok másolata,
– a pályázó nyilatkozata arról ,hogy a Kttv. 84-85. és 87.§-aiban meghatározott összeférhetetlenség a pályázat benyújtásakor fennáll-e,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat benyújtását megelőző három évben az egyes vagyonnyi latkozat-téte li kötelezettségrő l szóló 2007. évi CLll. törvény szerinti vagyonny ilatkozat-tételi kötelezettség fennállt-e, illetőleg amenny iben igen, úgy annak eleget tett-e, valamint nyilatkozata arra nézve, hogy vállalja a vagyonny ilatkozat-tételi eljárás lefolytatását
A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban: 2023. január 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. december 5.
A pályázatok benyújtásának módja:elektronikus úton: dr. Kőrösi Zsanett részére/
A pályázat elbírálásának határideje:  2022. december 23.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: gov.pecs.hu/Pécsi Hírek 2022. november 18.