Kezdőlap / Városi élet / Állásajánlatok / Önkormányzat, városi cégek / Dajka

Dajka

Munkáltató megnevezése:Kertvárosi Óvoda
Munkakör megnevezése: dajka
Munkavégzés helye:Kertvárosi Óvoda Siklósi Úti Tagóvodája
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:Teljes munkaidő
A munkakörhöz tartozó illetve vezetői megbízással járó tényleges feladatokGyermekellátással kapcsolatos gondozási feladatok, óvónői munka segítése, takarítás
Illetmény és juttatások:Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:8 általános iskola, dajka
Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, felelős cselekvőképesség, foglalkozás- egészségügyi alkalmasság,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyi adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja:A munkakör legkorábban 2023.02.16 napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:  2023.02.02
A pályázatok benyújtásának módja:Elektronikus úton Weizer Józsefné intézményvezető részére a E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje:  2023.02.03
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: pecs.hu honlapján – 2023.01.18  Pécsi Hírek – 2022.01.18