Kezdőlap / Városi élet / Állásajánlatok / Önkormányzat, városi cégek / Dajka

Dajka

Munkáltató megnevezése: Városközponti Óvoda
Munkakör megnevezése: dajka
Munkavégzés helye: Baranya megye, 7624 Pécs, Kodály Zoltán utca 17/a
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidős
A munkakörhöz tartozó illetve vezetői megbízással járó tényleges feladatokGondozási feladatok ellátása. Nevelési feltételek biztosítása. Óvodai helyiségek takarítása. Rendezett munkahelyi környezet biztosítása. Az óvodapedagógus irányítása mellett részvétel a napi tevékenységekben. Óvodai rendezvényeken, programokon való részvétel. A gyermekek testi-lelki épségéről, balesetmegelőzésről való gondoskodás.
Illetmény és juttatások:Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:– középfokú képesítés, óvodai dajka
– Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, erkölcsi bizonyítvány az állás betöltésekor, foglalkozás-egészségügyi alkalmasság.                  
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:Végzettséget és szakképesítést igazoló dokumentum másolata.          
A munkakör betölthetőségének időpontja:A munkakör legkorábban 2023. február 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:  2023. február 5.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Városközponti Óvoda címére történő megküldésével (7624 Pécs, Budai Nagy Antal utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I./130-1/2023 , valamint a munkakör megnevezését:  dajka .