Kezdőlap / Városi élet / Állásajánlatok / Önkormányzat, városi cégek / Gyógypedagógus-logopédus

Gyógypedagógus-logopédus

Munkáltató megnevezése:Városközponti Óvoda
Munkakör megnevezése:gyógypedagógus-logopédus
Munkavégzés helye:Baranya megye, 7624 Pécs, Budai Nagy Antal utca 5.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege:Teljes munkaidős
A munkakörhöz tartozó illetve vezetői megbízással járó tényleges feladatokÓvodai neveléshez kapcsolódó SNI igényű gyermekek gyógypedagógiai fejlesztése, logopédiai ellátása.
Illetmény és juttatások:Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:– Főiskola, gyógypedagógus-logopédus
– Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, erkölcsi bizonyítvány az állás betöltésekor, foglalkozás-egészségügyi alkalmasság.                  
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:Végzettséget és szakképesítést igazoló dokumentum másolata.          
A munkakör betölthetőségének időpontja:A A munkakör legkorábban 2023. március 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2023. február 12.
A pályázatok benyújtásának módja:Postai úton, a pályázatnak a Városközponti Óvoda címére történő megküldésével (7624 Pécs, Budai Nagy Antal utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I./122-1/2023 , valamint a munkakör megnevezését:  gyógypedagógus-logopédus .
A pályázat elbírálásának határideje:  2023. március 14.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:– Pécsi Hírek: 2023. január 14. – www.kozigallas.gov.hu: 2023. január 14.