Közel 3,5 Mrd forintos fejlesztés valósult meg a Pécsi Tudományegyetemen
Kezdőlap / Hírek / PTE / Közel 3,5 Mrd forintos fejlesztés valósult meg a Pécsi Tudományegyetemen

Közel 3,5 Mrd forintos fejlesztés valósult meg a Pécsi Tudományegyetemen

A Pécsi tudományegyetem (PTE) EFOP-3.4.3-16-2016-00005 számú „Korszerű egyetem a modern városban: Értékközpontúság, nyitottság és befogadó szemlélet egy 21. századi felsőoktatási modellben” című 3,4 Mrd forint vissza nem térítendő európai uniós támogatással megvalósuló projektje 5 évvel az indulása után hamarosan lezárul. a projekt zárórendezvényét 2022.05.30-án a Pécsi Tudományegyetem új fogászati oktatási központjában tartották.

Az EFOP-3.4.3-16-2016-00005 azonosítószámú, „Korszerű egyetem a modern városban: Értékközpontúság, nyitottság és befogadó szemlélet egy 21. századi felsőoktatási modellben” című projekt célja egy komplex intézményfejlesztés megvalósítása volt. A projekt a Pécsi Tudományegyetem 2017-2021-es időszakra vonatkozó fejlesztési tervét valósította meg.

A projekt célja volt többek között a hallgatói bennmaradás intenzív támogatása. A bevezetett, egymással koherens szolgáltatások hatására a hátrányos helyzetű célcsoportokként jelzett hallgatók jelentős segítséget kaptak a felsőoktatásban való bennmaradáshoz, illetve tanulmányaik sikeres befejezéséhez, valamint a változó munkaerő-piaci követelményekhez való illeszkedéshez. Ezen felül megvalósult a Pécsi Tudományegyetem képzési szerkezetének bővítése, modernizálása, digitalizálása a gazdasági igények figyelembevételével.

Jelenleg is tart a PTE nemzetköziesítése intézményi szintű programokkal, tevékenységekkel. A PTE karainak és a nemzetköziesítést intézményi szinten koordináló Külügyi Igazgatóságnak a programjai annak érdekében zajlanak és zajlottak, hogy a Pécsi Tudományegyetem a magyar felsőoktatás egyik vezető intézményeként fokozottabban kapcsolódjon be az Európai Felsőoktatási Térségbe, és nemzetközi szinten is tovább tudjon erősödni.

A projektben nagy hangsúlyt kapott a Kárpát-medencei nemzetközi kapcsolatok koordinálása. A PTE tanulási, oktatási lehetőséget biztosított, valamint a saját tudását átadva segítette a Kárpát-medencei térségben a határon túli magyar felsőoktatási képzések megvalósítását.

További eredmény, hogy komplex sportszolgáltatás és egészségnevelés rendszerének kialakítása és fejlesztése valósult meg a Pécsi Tudományegyetemen.

Ezen felül módszertani fejlesztéseket, gyakorlati készségeket és innovatív oktatási környezetet alakítottak ki az orvos- és egészségtudományi képzés területén.

Jelenleg is tart, és az elmúlt öt évben a projekt során is folyamatosan kiemelt figyelmet kapott a női hallgatók, és hátrányos helyzetű csoportok hozzáférésének javítása a matematikai, természettudományos, műszaki, vagy informatikai (MTMI) területeken.

A PTE Közgazdaságtudományi Karon a gazdaságtudományi képzési portfólió újratervezése valósult meg az új képzési programok és modern eszközpark kialakításával. Szintén kiemelndő, hogy komoly fejlesztések valósultak meg a pedagógusképzésben a digitalizáció, innováció, környezettudatosság és társadalmi felzárkóztatás terén.

A zárórendezvényen Miseta Attila, a Pécsi Tudományegyetem rektora és Decsi István kancellár tartott sajtótájékoztatót, míg a fejlesztéssel érintett valamennyi kar tartott szakmai beszámolót a projekt keretében elért eredményeiről. A projektről bővebb információt a https://projektek.pte.hu/hu/hazai/europai-szocialis-alap/efop-343-16-2016-00005