Módosultak a tervek
Kezdőlap / Hírek / Városi hírek / Módosultak a tervek

Módosultak a tervek

Gyakorlatilag minden érintett ingatlantulajdonossal megtörtént az egyeztetés a Magyarürögi vízfolyás rendezésére vonatkozó tervekről. Ez alapján a több mint 5 éve készült eredeti terveket átdolgozták, a módosított terveket a projekt honlapján most bárki megtekintheti.

A Magyarürögi vízfolyás rendezését célzó projekt előkészítése ékes példája annak az újfajta kultúrának, amit a pécsi városvezetés alkalmaz a beruházások társadalmi párbeszéde során. Több lakossági fórumot hirdettünk, és gyakorlatilag az összes érintett ingatlantulajdonossal egyénileg is egyeztettünk a projektről. Ez óriási munkát jelentett, de végül sikerült mindenkivel beszélni, és feltárni, milyen változtatásokat szeretne a projekten – mondta el Ágoston Andrea, a terület önkormányzati képviselője.

A Magyarürögi vízfolyás Pécs nyugati városrészén a csapadékvizek egyik fő befogadója, amely a Pécsi vízbe torkollik. A vízfolyást nagymértékű mederelfajulás jellemzi, amely így nemcsak a saját, eredeti helyrajzi számmal határolt ingatlanjain halad keresztül, hanem magántulajdonban lévő területeket is érint. Ezáltal az egyes ingatlanok felhasználható földterületeit csökkentve, adott esetben növelve. A vízfolyás felső szakaszán jellemző a nagymértékű erózió és feliszapolódás, az alsóbb szakasza jó állapotúnak mondható.

A TOP-6.3.3-15-PC1-2016-00003 kódszámú, Magyarürögi vízfolyás rendezése tárgyú fejlesztés során a legfőbb cél, hogy a patak keresztmetszetének vízáteresztő képességét visszaállítsák, továbbá, hogy a csapadék a lehető legkisebb károkozás mellett haladjon a befogadóig.

Az engedélyezési tervekhez kapcsolódó geodéziai felmérés 2016 nyarán készült, az azóta eltelt több mint 5 évben jelentős változások történtek a vízfolyás területén: a korábban bemért fák megnőttek, új műtárgyak, támfalak, kerítések készültek a mederben, illetve azzal határosan. A meder a nagy esőzések miatt az elmúlt 5 év alatt a felmért nyomvonalat akár méterekkel is megváltoztathatta.

Emellett a kivitelezés tervezett megkezdése előtt, 2021 nyarán megtartott lakossági fórumok tapasztalatai alapján az is láthatóvá vált, hogy az ingatlantulajdonosok nem elégedettek az eredeti terveken alkalmazott műszaki megoldásokkal. A zárt keretelemes és az előregyártott TB típusú, nyílt vasbeton mederárkos kialakítást számos lakó nem tartotta megfelelőnek.

Az ismételt teljes körű geodéziai bemérés 2022 februárjában lezajlott, hogy a korábbi mérésekhez képesti eltérések láthatóak legyenek, illetve a jelenlegi meder helye, valamint a környezetében lévő fák, kerítések, támfalak és egyéb műtárgyak, építmények pontos helyét meghatározzák. Az így begyűjtött adatokat felvezették a létesítési dokumentációra, amely így naprakész adatokat tartalmazva pontosítja a nyomvonalat.

A projekt weboldalára – https://magyarurogivizfolyaspecs.hu/nyilatkozat – felkerült a módosított terveknek egy egyszerűsített, nem műszaki ember számára is jól érthető, olvasható változata. Minden érintett ingatlan tulajdonosa itt újra megtekintheti a terveket, leírhatja véleményét és hozzájárulását adhatja az igényeik alapján áttervezett fejlesztéshez. A terveket a lakossági elfogadást követően véglegesítik a tervezők, ezt követően indulhat meg az engedélyeztetési eljárás.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata