event

Zsolnay Fényfesztivál 2022

Megnézem
Pályázat vezérigazgatói munkakörének betöltésére
Kezdőlap / Hírek / Városi hírek / Pályázat vezérigazgatói munkakörének betöltésére

Pályázat vezérigazgatói munkakörének betöltésére

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a

Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszáma: 02 10 060367, székhelye: 7634 Pécs, Nyugati ipari út 8.)

vezérigazgatói munkakörének betöltésére

A Tüke Busz Zrt. Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltató, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában áll.

A foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő (heti 40 óra).

Határozatlan időtartamú munkaviszony (6 hónap próbaidővel).

A vezérigazgató a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) szerinti vezető állású munkavállalónak minősül. 

A munkáltató: Tüke Busz Zrt., 7634 Pécs, Nyugati ipari út 8.

A vezérigazgató megválasztásáról és visszahívásáról a kizárólagos tulajdonos, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése dönt.

A munkavégzés helye: Tüke Busz Zrt., 7634 Pécs, Nyugati ipari út 8.

A pozíció betöltésének feltétele a munkaidő teljes egészének Pécsett töltése, kivéve a Tüke Busz Zrt. nevében eszközölt hivatalos utazásokat.

A munkakör legkorábbi betöltésének várható időpontja: 2022. október 1.

A munkakörhöz kapcsolódó főbb feladatok:

A Társaság vezérigazgatója a Társaság vezető állású munkavállalója, aki – a kizárólagos tulajdonos Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, illetve a Társaság Igazgatósága hatáskörébe tartozó döntések keretei között – a Társaság operatív irányítását látja el, ezen belül:

 • a gazdasági társaság jogszabályok szerinti működtetése, vezetése;
 • a közösségi közlekedési feladatok irányítása, működési hatékonyság folyamatos javítása;
 • a társaság tevékenységének szakmai vezetése, a szervezet folyamatos fejlesztése;
 • az Önkormányzat szakmai főosztályaival és egyéb gazdasági társaságaival történő együttműködés, akár holding típusú szervezti struktúra kialakítása esetén is.
 • döntés mindazon kérdésben, amelyet a jogszabály vagy a Társaság alapszabálya nem utal az alapító (Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata) vagy az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe.

Juttatási csomag:

 • bruttó 1.000.000 Ft/hó alapbér,
 • a társaság javadalmazási szabályzata szerint adható, maximum az éves alapbér 70%-ának megfelelő összegű prémium
 • cégautó magánhasználatra is

Pályázati feltételek:

 • közlekedés mérnöki vagy gazdasági területen szerzett felsőfokú végzettség
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség
 • EU állampolgárság – nem magyar állampolgár esetén a magyar nyelv ismerete alapkövetelmény.

A pályázat részeként benyújtandó iratok:

 1. részletes fényképes szakmai önéletrajz (amely alkalmas a szakmai tapasztalat alátámasztására);
 2. motivációs levél;
 3. a Társaság javasolt stratégiájának tömör összefoglalása (max. 30 oldal A4 méretben)
 4. felsőfokú végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolata (külföldi felsőoktatási intézmény által kiállított okirat esetében fordítás csatolása szükséges) – az eredeti okmányok a személyes meghallgatáson bemutatandók;
 5. nyelvismeretet tanúsító okirat(ok) egyszerű másolata – az eredeti okmányok a személyes meghallgatáson bemutatandók;
 • nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;
 • nyilatkozat, hogy a pályázati anyagot a pályázatot véleményező és elbíráló testület tagjai megismerhetik;
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló testületi üléseken hozzájárul nyílt ülés tartásához;
 • nyilatkozat a vezető állású munkavállalóra vonatkozó, Mt. szerinti összeférhetetlenségről (ha fennáll, megjelölve az összeférhetetlenség jellegét, formáját; mentesítésről és annak feltételeiről a munkáltató dönt);
 • nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról;
 • hozzájáruló nyilatkozat a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény szerint előírt adatok közzétételéhez.

Az eljárásban résztvevők esetében előnyt jelent a közlekedés/közlekedés-szervezés területén szerzett tapasztalat.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 11. 16:00 óra

A pályázat benyújtásának helye: A pályázatot „Tüke Busz Zrt. vezérigazgatói pályázat” megjelöléssel Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalához (7621 Pécs, Széchenyi tér 1., I. emelet 110-es alpolgármesteri iroda) kell benyújtani személyesen zárt borítékban két eredeti példányban továbbá egy elektronikus fájlban a e-mail címre.

A pályázat elbírálásának rendje, módja és határideje: A beérkezett pályázatok két körös eljárásban kerülnek értékelésre és véleményezésre, amely során a bizottságok a pályázókat személyesen is meghallgatják, ahol a pályázók vezetői készségei és személyiség jellemzői is felmérésre kerülhetnek. A bizottságok értékelése alapján Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése dönt a nyertes pályázó kiválasztásáról, legkésőbb 2022. szeptember 20. napjáig, de fenntartja a jogot az eredménytelenné nyilvánításra.