Kezdőlap / Városi élet / Állásajánlatok / Önkormányzat, városi cégek / Kisegítő

Kisegítő

Munkáltató megnevezése:Városközponti Óvoda
Munkakör megnevezése:kisegítő
Munkavégzés helye:Baranya megye, 7623 Pécs, Köztársaság tér 1/2
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege:Teljes munkaidős
A munkakörhöz tartozó illetve vezetői megbízással járó tényleges feladatokAz udvar gondozása, tisztán tartása. Külső-belső karbantartás, illetve a munkaköri leírásban foglalt feladatok elvégzése.
Illetmény és juttatások:Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:– 8 általános
– Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, erkölcsi bizonyítvány az állás betöltésekor, foglalkozás-egészségügyi alkalmasság.  
Előny:  Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret                
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:Végzettséget igazoló dokumentum másolata.          
A munkakör betölthetőségének időpontja:A munkakör legkorábban 2022. október 01. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. szeptember 27.
A pályázatok benyújtásának módja:Postai úton, a pályázatnak a Városközponti Óvoda címére történő megküldésével (7624 Pécs, Budai Nagy Antal utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I./494-1/2022 , valamint a munkakör megnevezését: kisegítő.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. szeptember 28.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:– Pécsi Hírek: 2022. szeptember 12. – www.kozigallas.gov.hu: 2022. szeptember 12.