Kezdőlap / Városi élet / Állásajánlatok / Önkormányzat, városi cégek / Közgazdász

Közgazdász

Munkáltató megnevezése:Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Munkakör megnevezése:közgazdász
Munkavégzés helye:7621 Pécs, Széchenyi tér 1.
A közszolgálati jogviszony időtartama:határozott
Foglalkoztatás jellege:teljes munkaidő
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:Önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságokkal kapcsolatos feladatok ellátása
Jogállás, illetmény és juttatások:A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései valamint Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2020.(III.12.) Ök. rendeletében foglaltak az irányadók.
Pályázati feltételek:– magyar állampolgárság  
– cselekvőképesség  
– büntetlen előélet  
– közgazdász végzettség              
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:– Közigazgatásban szerzett tapasztalat
– Gazdasági társaságok működésében jártasság        
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:– fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
– hatósági erkölcsi bizonyítvány/90 napnál nem régebbi
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatai
– pályázó nyilatkozata: pályázati anyagában foglalt személyi adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul    
A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban: 2022. október 10.
A pályázat benyújtásának határideje:  2022. szeptember 30.
A pályázatok benyújtásának módja:elektronikus úton: dr. Kőrösi Zsanett részére/
A pályázat elbírálásának határideje:  2022. október 7.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: gov.pecs.hu/2022. szeptember 16.