park

Advent Pécs 2022

Megnézem
Kezdőlap / Városi élet / Állásajánlatok / Önkormányzat, városi cégek / Lakásgazdálkodási csoportvezető

Lakásgazdálkodási csoportvezető

Munkáltató megnevezése:Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Munkakör megnevezése: lakásgazdálkodási csoportvezető
Munkavégzés helye: 7621 Pécs, Kossuth tér 1-3.
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:Irányítja, szervezi a lakásgazdálkodási csoport tevékenységét, annak szakirányú, jogszerű működését.
Jogállás, illetmény és juttatások:A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései valamint Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2020.(III.12.) Ök. rendeletében foglaltak az irányadók.
Pályázati feltételek:– magyar állampolgárság  
– cselekvőképesség  
– büntetlen előélet
– főiskola  
– vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
– felhasználói szintű számítógépes és informatikai ismeretek, programok alkalmazása  
– jó kommunikációs, együttműködési készség, kulturált, ügyfélbarát munkavégzés, helyismeret, térképek, alaprajzok olvasása, értelmezése        
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:– közigazgatásban szerzett tapasztalat  
– vezetői, irányítói, munkatapasztalat  
– végrehajtási eljárásban való jártasság      
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:– fényképpel ellátott szakmai önéletrajz  
– hatósági erkölcsi bizonyítvány/90 napnál nem régebbi
– végzettséget igazoló dokumentumok másolatai
– pályázó nyilatkozata: pályázati anyagában foglalt személyi adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul    
A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban: 2022. december 12.
A pályázat benyújtásának határideje:  2022. november 30.
A pályázatok benyújtásának módja:elektronikus úton: dr. Kőrösi Zsanett részére/
A pályázat elbírálásának határideje:  2022. december 10.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: gov.pecs.hu/Pécsi Hírek 2022. november 14.