Kezdőlap / Városi élet / Állásajánlatok / Önkormányzat, városi cégek / Óvodapedagógus

Óvodapedagógus

Munkáltató megnevezése: Nyugati Városrészi Óvoda
Munkakör megnevezése:  óvodapedagógus
Munkavégzés helye:7624 Pécs, Nagy Jenő utca 38.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:Teljes munkaidő
A munkakörhöz tartozó illetve vezetői megbízással járó tényleges feladatok: Óvodapedagógusi feladatok ellátása munkaköri leírás alapján.
Illetmény és juttatások:  Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: • Főiskolai óvodapedagógus végzettség.
• Magyar állampolgárság, büntetlen előélet.
A munkakör betölthetőségének időpontja:A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje:2022. január 31.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 4.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:A tagóvoda-vezető véleményének kikérése után az intézményvezető dönt. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:www.kozigallas.gov.hu: 2022. január 9.
Egyéb: A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nyugatiovoda.hu honlapon szerezhet.