Pécsi útfelújítások 2023-2024Megnézem

Óvodapedagógus

Munkáltató megnevezése: Városközponti Óvoda
Munkakör megnevezése: 2 fő óvodapedagógus
Munkavégzés helye: Baranya megye, 7622 Pécs, Móricz Zsigmond tér 6.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű köznevelési foglalkoztatotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidős
A munkakörhöz tartozó illetve vezetői megbízással járó tényleges feladatok Óvodai nevelés.
Pályázati feltételek:óvodapedagógus
Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány az állás betöltésekor, foglalkozás-egészségügyi alkalmasság az állás betöltésekor.                  
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata; motivációs levél; részletes szakmai önéletrajz.          
A munkakör betölthetőségének időpontja:A munkakör legkorábban 2024. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:  2024. augusztus 10.
A pályázatok benyújtásának módja:Postai úton, a pályázatnak a Városközponti Óvoda címére történő megküldésével (7624 Pécs, Budai Nagy Antal utca 5. ), elektronikusan a e-mail címre. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I./462-1/2024 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
A pályázat elbírálásának határideje: 2024. augusztus 12.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:– Pécsi Hírek: 2024. július 10.
– kozszolgallas.ksz.gov.hu: 2024.  július 10.