Kezdőlap / Városi élet / Állásajánlatok / Önkormányzat, városi cégek / Óvodapedagógus

Óvodapedagógus

Munkáltató megnevezése:Kertvárosi Óvoda
Munkakör megnevezése: óvodapedagógus
Munkavégzés helye:Kertvárosi Óvoda
Enyezd Utcai Tagóvodája
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:határozott 2025.06.22-ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:Teljes munkaidő
A munkakörhöz tartozó illetve vezetői megbízással járó tényleges feladatokóvodai nevelés, iskolai életmódra való felkészítés
Illetmény és juttatások:Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:– Főiskola, óvodapedagógus,
– Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),  
– Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, felelős cselekvőképesség, foglalkozás- egészségügyi alkalmasság, igazolás a korona vírus elleni védőoltás felvételéről        
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:– szakmai önéletrajz,
– végzettséget igazoló dokumentumok,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány        
A munkakör betölthetőségének időpontja:A munkakör legkorábban 2022. június 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:  2022. május 20.
A pályázatok benyújtásának módja:Elektronikus úton Weizer Józsefné intézményvezető részére a E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje:  2022. május 25.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: pecs.hu honlapján – 2022. május 9.  Pécsi Hírek – 2022. május 9.