Kezdőlap / Városi élet / Állásajánlatok / Önkormányzat, városi cégek / Óvodapedagógus

Óvodapedagógus

Munkáltató megnevezése:Nyugati Városrészi Óvoda Hajnóczy József Utcai Tagóvodája
Munkakör megnevezése:óvodapedagógus
Munkavégzés helye:7633 Pécs, Hajnóczy József u 7.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:határozott idejű, 2025. július 19-ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:Teljes munkaidő
A munkakörhöz tartozó illetve vezetői megbízással járó tényleges feladatokÓvodapedagógusi feladatok ellátása munkaköri leírás alapján.
Illetmény és juttatások:Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:– Főiskola, óvodapedagógus végzettség
– Magyar állampolgárság, büntetlen előélet.                
A munkakör betölthetőségének időpontja:A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. október 07.
A pályázatok benyújtásának módja:Elektronikus úton Kovácsné Hajdinák Éva részére a E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. október 10.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: kozigallas.hu, Pécsi HÍrek