Kezdőlap / Városi élet / Állásajánlatok / Önkormányzat, városi cégek / Óvodapedagógus

Óvodapedagógus

Munkáltató megnevezése:Keleti Városrészi Óvoda Vasasi Tagóvodája
Munkakör megnevezése:Óvodapedagógus
Munkavégzés helye:Baranya megye, 7691 Pécs, D utca 1.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:teljes munkaidős
A munkakörhöz tartozó illetve vezetői megbízással járó tényleges feladatokA gyermeki személyiség szabad kibontakoztatása, a különböző szociális háttérrel és egyéni fejlődési ütemmel rendelkező gyermekek harmonikus nevelése/fejlesztése.
Illetmény és juttatások:Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:Főiskola, óvodapedagógus, Magyar állampolgárság, büntetlen előélet. Egészségügyi alkalmasság.  
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata, erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének időpontja:A munkakör legkorábban 2021. december 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 27.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:Az intézményvezető munkáltatói jogkörében dönt.
A pályázatok benyújtásának módja:Elektronikus úton Tóth Zsuzsanna részére e-mail címre
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 29.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:pecs.hu honlapon
Pécsi Hírek
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:A pályázat kiírója fenntartja a jogot, a pályázati eljárás érvénytelenítésére.