Kezdőlap / Városi élet / Állásajánlatok / Önkormányzat, városi cégek / Óvodapedagógus

Óvodapedagógus

Munkáltató megnevezése: Keleti Városrészi Óvoda Eszperantó Utcai Tagóvodája
Munkakör megnevezése: Óvodapedagógus
Munkavégzés helye: 7628 Pécs, Eszperantó u. 11.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős
A munkakörhöz tartozó illetve vezetői megbízással járó tényleges feladatokGyermeki személyiség szabad kibontakoztatása, a különböző szociális háttérrel és egyéni fejlődési ütemmel rendelkező gyermekek harmonikus nevelése/fejlesztése.
Illetmény és juttatások:KJT. 1992. évi XXXIII. Törvény rendelkezései az irányadók
Pályázati feltételek:Főiskola, óvodapedagógus  
Magyar állampolgárság
Büntetlen előélet  
Egészségügyi alkalmasság  
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:Szakmai önéletrajz  
Végzettséget igazoló dokumentumok másolata
Erkölcsi bizonyítvány  
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2022. január 1. napjától tölthető be
A pályázat benyújtásának határideje:  2021. december 17.
A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Tóth Zsuzsanna részére e-mail címre
A pályázat elbírálásának határideje:  2021. december 20.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Közszolgálati Állásportál , 2021. november 25. pecs.hu honlapon – 2021.november25. Pécsi Hírek, 2021. november 29.