Kezdőlap / Városi élet / Állásajánlatok / Pécsi Ellátó Központ igazgató

Pécsi Ellátó Központ igazgató

Munkáltató megnevezése: Pécsi Ellátó Központ
Munkakör megnevezése: Igazgató
Munkavégzés helye: 7621 Pécs, Bercsényi u. 3.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: A vezetői megbízás időtartama 5 év. A megbízás kezdő napja előreláthatólag 2022. január 1.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkakörhöz tartozó illetve vezetői megbízással járó tényleges feladatokPécsi Ellátó Központ tevékenységének tervezése, szervezése, vezetése, irányítása és ellenőrzése.
Illetmény és juttatások:A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél 77/1993. (V.12.) Korm. rendelet szerint.
Pályázati feltételek:• cselekvőképesség,
• büntetlen előélet,
• tizennyolcadik életévét betöltött,
• magyar állampolgárság,
• állam elleni bűncselekmény, igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény, korrupciós bűncselekmény vagy közélet tisztasága, valamint a nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmény, illetve közbizalom elleni bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt nem álló,
• felsőfokú iskolai végzettség,
• egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmasság
A munkakör ellátásának további feltétele, hogy a pályázó vállalja, hogy az igazgatói beosztással történő megbízásakor vagyonnyilatkozatot tesz.
Előnyt jelent: A Pécsi Ellátó Központ tevékenységéhez és feladataihoz hasonló területen szerezett szakmai tapasztalat.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2022. január 1.
Pályázathoz csatolni kell: • szakmai önéletrajz,
• érvényes, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
• a képesítést igazoló okiratok másolata,
• az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,
• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a benyújtott pályázat tartalma harmadik személlyel közölhető-e,
• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázatot elbíráló testületi üléseken a pályázó nyílt vagy zárt ülés tartását kéri,
• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy vállalja, hogy az igazgatói megbízásakor vagyonnyilatkozatot tesz,
• pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy igazgatói megbízása esetén az esetlegesen fennálló összeférhetetlenségi okokat, a kinevezésétől számított 30 napon belül megszünteti.
A pályázat benyújtásának határideje: A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történő megjelenést követő 60 nap (a közzététel időpontja: 2021. szeptember 27.)

A pályázat elkészítéséhez tájékoztatást ad Gazsó Katalin az intézmény megbízott igazgatója a +36 30 530 65 64-es telefonszámon.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését.
A pályázatok benyújtásának módja:Postai úton, a pályázat Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata címére (Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Kulturális és Népjóléti Főosztály 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) zárt borítékban „Pályázat a Pécsi Ellátó Központ igazgatói, magasabb vezetői beosztásának ellátására” megjelöléssel egy eredeti, továbbá egy másolati példányban kell benyújtani és elektronikus úton a e-mail címre kell megküldeni.
A pályázat elbírálásának határideje:  A pályázókat a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott bizottság hallgatja meg a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül. A bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a megbízási jogkör gyakorlója a pályázati határidő lejártát követő hatvan napon belül vagy első ülésén dönt a magasabb vezető személyéről.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapja, Pécsi Hírek, Pécs város honlapja.
A pályázattal kapcsolatban információ kérhető Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Főosztályon, dr. Osztásné dr. Varga-Pál Viktóriától (7621 Pécs, Széchenyi tér 1., tel.: +36 72 533 853).

Adatvédelmi Központ

Szükséges Sütik

A szükséges cookie-k a rendszer működéséhez feltétlenül szükségesek, azok nélkül a honlap nem használható rendeltetésszerűen. Ezek a cookie-k a felhasználó hozzájárulása nélkül használhatók és nem kapcsolhatók ki.

wordpress-settings-{X}, wordpress-settings-time-{X}, gdpr[allowed_cookies], gdpr[consent_types], PHPSESSID, gdpr[privacy_bar], usertype

Teljesítmény

A teljesítmény cookie-k arról gyűjtenek adatokat, hogy hogyan használják a honlapunkat. Ezeket arra használjuk, hogy jobban megértsük miként használják a honlapunkat, hogy annak tartalmát és funkcióit javítsuk.

_ga, _gat, _gid, _hjClosedSurveyInvites, _hjDonePolls, _hjMinimizedPolls, _hjShownFeedbackMessage, _hjSessionTooLarge, _hjSessionRejected, _hjSessionResumed, _hjid, _hjRecordingLastActivity, _hjTLDTest, _hjTLDTest cookie for different URL substring alternatives until , _hjUserAttributesHash, _hjCachedUserAttributes, _hjLocalStorageTest, _hjLocalStorageTest has no expiration time, but it is deleted almost immediately after it is created., _hjIncludedInPageviewSample, _hjIncludedInSessionSample, _hjAbsoluteSessionInProgress, _hjFirstSeen, _hjViewportId, _hjRecordingEnabled
_ga, _gat, _gid
_hjClosedSurveyInvites, _hjDonePolls, _hjMinimizedPolls, _hjShownFeedbackMessage, _hjSessionTooLarge, _hjSessionRejected, _hjSessionResumed, _hjid, _hjRecordingLastActivity, _hjTLDTest, _hjTLDTest cookie for different URL substring alternatives until , _hjUserAttributesHash, _hjCachedUserAttributes, _hjLocalStorageTest, _hjLocalStorageTest has no expiration time, but it is deleted almost immediately after it is created., _hjIncludedInPageviewSample, _hjIncludedInSessionSample, _hjAbsoluteSessionInProgress, _hjFirstSeen, _hjViewportId, _hjRecordingEnabled