park

Advent Pécs 2022

Megnézem
Kezdőlap / Városi élet / Állásajánlatok / Önkormányzat, városi cégek / Pénzügyi fő/előadó

Pénzügyi fő/előadó

Munkáltató megnevezése: Pécsi Ellátó Központ
Munkakör megnevezése:  pénzügyi fő/előadó
Munkavégzés helye: Pécs, Közigazgatási területe
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős
A munkakörhöz tartozó, illetve vezetői megbízással járó tényleges feladatokA havi beosztás szerint kijelölt intézményben, telephelyen, vagy központi befizetőhelyen az étkezési térítési díjat szed be, az ezzel kapcsolatos ügyintézés, számlák kiállításával, készpénzkezeléssel kapcsolatos teendők ellátása. Közétkeztetéssel kapcsolatosan napi étkező létszám kezelése és az ehhez tartozó szabályzatban rögzített feladatok ellátása. A közétkeztetési feladat ellátási helyein, az étkezést igénylők nyilvántartása, a pontos nyilvántartás adminisztrációs feladatainak kezelése, ellenőrzése, folyamatos aktualizálása. Aktuálisan használt számlázó létszámnyilvántartó program ismerete-, használata, fejlesztésben részvétel.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: Középiskola/gimnázium,  
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),  
büntetlen előélet  
egészségügyi alkalmasság              
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: részletes szakmai önéletrajz  
motivációs levél  
a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul      
A munkakör betölthetőségének időpontja:azonnal
A pályázatok benyújtásának módja:Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Ellátó Központ címére történő megküldésével (7621 Pécs, Bercsényi u. 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PEK/155-30/2021, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi fő/előadó. vagy Elektronikus úton Pécsi Ellátó Központ részére a E-mail címen keresztül
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Közigállás.gov.hu