Kezdőlap / Városi élet / Állásajánlatok / Önkormányzat, városi cégek / Tagóvoda-vezető

Tagóvoda-vezető

Munkáltató megnevezése: Nyugati Városrészi Óvoda
Munkakör megnevezése:belső pályázat tagóvoda-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
Munkavégzés helye:Nagy Jenő Utcai Tagóvoda 7624 Pécs, Nagy Jenő u. 38.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre 2022.01.01.-2026.12.31. szól
Foglalkoztatás jellege:teljes munkaviszony
A munkakörhöz tartozó illetve vezetői megbízással járó tényleges feladatokSzervezi, irányítja, ellenőrzi a tagóvoda pedagógiai, tanügyi feladatait, és a tagóvodában dolgozók feladatellátását. Biztosítja az alapdokumentumok szerinti szakszerű és törvényes működést, együttműködik a központi óvodával a gazdálkodási feladatokhoz tartozó adatszolgáltatásban, adminisztrációban.
Illetmény és juttatások:Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a kjt. köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:– Főiskola, óvodapedagógus, vezetői szakvizsga,
– Óvodapedagógusi munkakörben legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
– Magyar állampolgárság, büntetlen előélet,
– Nyugati Városrészi Óvodában pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás.  

Elvárt kompetenciák:
– Kiváló szintű képesség a folyamatok, feladatok hatékony összehangolására, a munkatársak irányítására.      
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:A pályázó szakmai önéletrajza, vezetési programja, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához.          
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2022.01.01.
A pályázat benyújtásának határideje:  2021.11.29.
A pályázatok benyújtásának módja:– Postai úton, a pályázatnak a Nyugati Városrészi Óvoda címére történő megküldésével (7623 Pécs, Mezőszél utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MUN/536-1/2021, valamint a beosztás megnevezését: tagóvoda-vezető.

– Elektronikus úton: e-mail címre.
A pályázat elbírálásának határideje:  2021.12.15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: kozigallas.hu , Pécsi Hírek

Adatvédelmi Központ

Szükséges Sütik

A szükséges cookie-k a rendszer működéséhez feltétlenül szükségesek, azok nélkül a honlap nem használható rendeltetésszerűen. Ezek a cookie-k a felhasználó hozzájárulása nélkül használhatók és nem kapcsolhatók ki.

wordpress-settings-{X}, wordpress-settings-time-{X}, gdpr[allowed_cookies], gdpr[consent_types], PHPSESSID, gdpr[privacy_bar], usertype

Teljesítmény

A teljesítmény cookie-k arról gyűjtenek adatokat, hogy hogyan használják a honlapunkat. Ezeket arra használjuk, hogy jobban megértsük miként használják a honlapunkat, hogy annak tartalmát és funkcióit javítsuk.

_ga, _gat, _gid, _hjClosedSurveyInvites, _hjDonePolls, _hjMinimizedPolls, _hjShownFeedbackMessage, _hjSessionTooLarge, _hjSessionRejected, _hjSessionResumed, _hjid, _hjRecordingLastActivity, _hjTLDTest, _hjTLDTest cookie for different URL substring alternatives until , _hjUserAttributesHash, _hjCachedUserAttributes, _hjLocalStorageTest, _hjLocalStorageTest has no expiration time, but it is deleted almost immediately after it is created., _hjIncludedInPageviewSample, _hjIncludedInSessionSample, _hjAbsoluteSessionInProgress, _hjFirstSeen, _hjViewportId, _hjRecordingEnabled
_ga, _gat, _gid
_hjClosedSurveyInvites, _hjDonePolls, _hjMinimizedPolls, _hjShownFeedbackMessage, _hjSessionTooLarge, _hjSessionRejected, _hjSessionResumed, _hjid, _hjRecordingLastActivity, _hjTLDTest, _hjTLDTest cookie for different URL substring alternatives until , _hjUserAttributesHash, _hjCachedUserAttributes, _hjLocalStorageTest, _hjLocalStorageTest has no expiration time, but it is deleted almost immediately after it is created., _hjIncludedInPageviewSample, _hjIncludedInSessionSample, _hjAbsoluteSessionInProgress, _hjFirstSeen, _hjViewportId, _hjRecordingEnabled