Kezdőlap / Városi élet / Állásajánlatok / Önkormányzat, városi cégek / Tagóvoda-vezető

Tagóvoda-vezető

Munkáltató megnevezése:Keleti Városrészi Óvoda Vargha Damján Utcai Tagóvodája
Munkakör megnevezése:Tagóvoda-vezető ( magasabb vezető )  
Belső pályázat
Munkavégzés helye: 7622 Pécs, Vargha Damján u. 2.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős
A munkakörhöz tartozó illetve vezetői megbízással járó tényleges feladatokÓvodapedagógusi feladatain túl- szervezi, irányítja, ellenőrzi a tagóvoda pedagógiai, tanügyi feladatait és a tagóvodában dolgozók feladatellátását. Biztosítja a szakszerű és törvényes működést, a gazdálkodási feladatokhoz tartozó adatszolgáltatásban együttműködik az intézményvezetővel
Illetmény és juttatások:KJT. 1992. évi XXXIII. Törvény rendelkezései az irányadók
Pályázati feltételek:Főiskola, óvodapedagógus végzettség / közoktatás-vezetői szakvizsga  
Magyar állampolgárság  
Büntetlen előélet  
Egészségügyi alkalmasság  
Óvodapedagógusi munkakörben végzett szakmai gyakorlat. –Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat  
A Keleti Városrészi Óvodában óvodapedagógusi munkakörben fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás. A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a személyes adatainak, a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez.
Elvárt kompetenciák: kiváló szintű képesség a feladatok hatékony szervezésére, a dolgozók irányítására 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:Szakmai önéletrajz  
Végzettséget igazoló dokumentumok másolata
Erkölcsi bizonyítvány
A pályázó 5 évre szóló vezetési programja
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2022. január 1. napjától tölthető be
A pályázat benyújtásának határideje:  2021. december 17.
A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Tóth Zsuzsanna részére e-mail címre
A pályázat elbírálásának határideje:  2021. december 20.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Közszolgálati Állásportál , 2021. november 25. Pécsi Hírek, 2021. november 29. pecs.hu honlapon – 2021. november 25.