Tagóvoda-vezető
Kezdőlap / Városi élet / Állásajánlatok / Önkormányzat, városi cégek / Tagóvoda-vezető

Tagóvoda-vezető

Munkáltató megnevezése: Keleti Városrészi Óvoda
Munkakör megnevezése:Óvodapedagógus munkakör/tagóvoda-vezetői beosztás
Munkavégzés helye:Keleti Városrészi Óvoda Pákolitz István Utcai Tagóvodája
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:Határozatlan A vezető megbízás ideje határozott: 2022.09.01.-2027.07.31.-ig
Foglalkoztatás jellege:Teljes munkaidő
A munkakörhöz tartozó illetve vezetői megbízással járó tényleges feladatokÓvodapedagógusi feladatain túl szervezi, irányítja, ellenőrzi a tagóvoda pedagógiai, tanügyi feladatait és a dolgozók feladatellátását. Biztosítja a szakszerű és törvényes működést, a gazdálkodási feladatokhoz tartozó adatszolgáltatásban együttműködik az intézményvezetővel.
Illetmény és juttatások:Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, és a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:– Főiskolai szintű óvodapedagógus szakképzettség vagy konduktor-óvodapedagógus szakképzettség közoktatás-vezetői szakvizsga  
– Magyar állampolgárság  
– Büntetlen előélet  
– Egészségügyi alkalmasság
– A pályázónyilatkozata arról, hogy hozzájárul a személyes adatainak, a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:– Szakmai önéletrajz
– Végzettséget igazoló dokumentumok másolata
– Erkölcsi bizonyítvány
– A pályázó 5 évre szóló vezetési programja.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2022.szeptember 01.
A pályázat benyújtásának határideje:  2022.június 27.
A pályázatok benyújtásának módja:Elektronikus úton a e-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje:  2022.július 27.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:Közszolgálati Állásportálon 2022.május 25.                                       
Pécsi Hírekben 2022.május 30.