Kezdőlap / Városi élet / Állásajánlatok / Önkormányzat, városi cégek / Tagóvoda-vezető

Tagóvoda-vezető

Munkáltató megnevezése:Nyugati Városrészi Óvoda
Munkakör megnevezése:belső pályázat tagóvoda-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására
Munkavégzés helye:Istenkúti Tagóvoda 7635 Pécs, Nagydeindoli út 2/2.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre 2022.01.01.-2026.12.31. szól
Foglalkoztatás jellege:teljes munkaviszony
A munkakörhöz tartozó illetve vezetői megbízással járó tényleges feladatokSzervezi, irányítja, ellenőrzi a tagóvoda pedagógiai, tanügyi feladatait, és a tagóvodában dolgozók feladatellátását. Biztosítja az alapdokumentumok szerinti szakszerű és törvényes működést, együttműködik a központi óvodával a gazdálkodási feladatokhoz tartozó adatszolgáltatásban, adminisztrációban.
Illetmény és juttatások:Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a kjt. köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:– Főiskola, óvodapedagógus, közoktatásvezetői szakvizsga,
– Óvodapedagógusi munkakörben legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
– Magyar állampolgárság, büntetlen előélet,
– Nyugati Városrészi Óvodában pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás.  

Elvárt kompetenciák:
– Kiváló szintű képesség a folyamatok, feladatok hatékony összehangolására, a munkatársak irányítására.      
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:A pályázó szakmai önéletrajza, vezetési programja, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához.          
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2022.01.01.
A pályázat benyújtásának határideje:  2021.11.29.
A pályázatok benyújtásának módja:– Postai úton, a pályázatnak a Nyugati Városrészi Óvoda címére történő megküldésével (7623 Pécs, Mezőszél utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MUN/538-1/2021, valamint a beosztás megnevezését: tagóvoda-vezető.

– Elektronikus úton: e-mail címre.
A pályázat elbírálásának határideje:  2021.12.15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: kozigallas.hu , Pécsi Hírek