announcement

Pécsi útfelújítások 2023Megnézem

Kezdőlap / Városháza / Településképi előírások / Érvényesítési eszközök / Településképi bejelentés

Településképi bejelentés

A Polgármester a településképi rendelet 55.§ (1) bekezdése szerint a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül településképi bejelentési eljárást folytat le az alábbi építési engedélyhez nem kötött építési tevékenységek esetében:

1. Az építmények rendeltetésének módosítása vagy rendeltetési egysége számának megváltozása (rendeltetésváltozás).

2. Olyan építményen végzett építési tevékenység, amely
a) a helyi építési szabályzatban védelemre javasolt,
b) helyi területi védelem alatt álló, vagy a helyi építési szabályzatban védelemre javasolt területen lévő,
c) falpaneles technológiával épült (jellemzően lakófunkciójú)
épület és az építési tevékenység az építmény közterületről feltáruló homlokzatának, felületképzésének, színezésének, megjelenésének megváltoztatását (többek között: nyílászáró cseréje, előtető-, szélfogó-, lépcső-, feljáró- és üzletportál kialakítása, loggia és erkély beépítése vagy átalakítása, bármely homlokzati elem színének megváltoztatása, redőny-, légkondicionáló berendezés kültéri egysége-, antenna- és egyéb gépészeti berendezés elhelyezése) eredményezi.

3. Helyi egyedi védelem alatt álló építmény külső megjelenésének, homlokzata, tetőzete felületképzésének, színezésének, kialakításának megváltoztatását eredményező építési tevékenység.

4. Helyi területi védelem alatt álló vagy a helyi építési szabályzatban védelemre javasolt területen
a) kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése, amelynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 20,0 m2 alapterületet,
b) nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, átalakítása, felújítása, valamint bővítése, amelynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 100 m3 térfogatot és 4,5 m gerincmagasságot,

5. A telek közterülettel vagy magánúttal érintkező határvonalán (telek homlokvonalán) vagy a tervezett szabályozási vonalon létesítendő nem ideiglenes kerítés építése.

6. Önálló reklámtartó építmény, cégtotem, valamint gépjármű-üzemanyag egységárának feltüntetésére szolgáló oszlop vagy tábla építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása.

7. Önállóan, homlokzaton vagy tetőn létesítendő elektronikus hírközlési építmény.

8. Reklámok és reklámhordozók elhelyezése, meglévő reklámhordozók felületképzésének, színezésének, megjelenésének megváltoztatását eredményező átalakítása, kivéve belterületen a gépjárművek közlekedésére szolgáló közút területének úttesten kívüli burkolatlan részén, járdán, gyalogúton és kerékpárúton található, tájékozódást segítő jelzést megjelenítő reklámcélú eszköz közvilágítási-, villany-, és telefonoszlopon történő elhelyezése esetén.

9. A 400 m2 vagy azt meghaladó összes nettó szintterületű kereskedelmi építmény Étv. 57/F. §-a hatálya alá tartozó építési tevékenységnek nem minősülő, külső megjelenését érintő átalakítása.