park

Advent Pécs 2022

Megnézem
Váradi Antal utca ÚjraZöldítése másképp
Kezdőlap / Zöld város / Váradi Antal utca ÚjraZöldítése másképp

Váradi Antal utca ÚjraZöldítése másképp

Pályázati kiírás

Váradi Antal utca ÚjraZöldesítése Másképp – Koncepciópályázat

PTE MIK, BIOKOM NKft. és Pécs MJV Önkormányzata koncepció pályázatot hirdet Pécs belvárosában található Váradi Antal utca (újra)zöldesítésére vonatkozóan.

Kiindulópont:

Váradi Antal utcában lakók és dolgozók részéről, valamint az Önkormányzat oldaláról felmerült az igény az utca újra zöldesítése iránt. Az életminőséget nagyban befolyásolja a zöld terület hiánya. Hiányoznak olyan jellegű köztéri megújuló zöld felületek, mely nemcsak életminőséget növelik, de árnyékot is biztosítanak. Alap probléma, hogy a terepszínt alatti közművezetékek miatt facsemeték ültetésére nincs alkalmas terület.

Akcióterület: Váradi Antal utca

Feladat:

Olyan koncepcióterveket várunk el, amelyek egyrészt az akcióterületen megoldják az zöld felület hiányát, árnyékot biztosít, másrészt a koncepció akár más belvárosi területen is adaptálhatók lehetnek.

Olyan műszaki megoldásra van szükség, mely lehetővé teszi a burkolattal, földalatti közműhálózatokkal nagyrészt lefedett utcák zöldítését olyan módon, hogy a lehető legnagyobb megújuló zöldfelület jöhessen létre, a lehető legkisebb talajfelület-igénnyel.

 • A magántulajdoni elemekhez (épülethomlokzat, kerítés) ne legyen köze, stabil legyen, esztétikus önmagában is, de zöld növényzettel fedve is. Illeszkedjen a városképhez. A terepszint alatt-, és felett húzódó vonalas és pontszerű infrastrukturális elemeket el lehessen vele kerülni, a forgalomtechnikai űrszelvényeket ne érintse, könnyen fenntartható legyen.
 • Parkoló helyeket nem szüntethetünk meg.
 • Figyelembe kell venni az örökségvédelmi szempontokat, értékes építészeti emlékeket nem takarhatunk ki.
 • Futó növényeket szeretnénk felfuttatni a szerkezetre, és hagyni azokat ott megerősödve kis fává alakulni.
 • A növény megvastagodásával bizonyos szerkezeti elemek fölöslegessé válhatnak majd. Ezek lehetőleg legyenek eltávolíthatóak.
 • Az alapterület igény a lehető legkisebb legyen, max. 0,7×0,7 méteres területigény lehet.
 • Fontos, hogy a futónövény öntözhető legyen, valamennyi víz meg tudjon állni a töve körül, ugyanakkor sár, szennyeződés nem kerülhet a burkolatra, botlásveszély nem állhat elő.
 • A szerkezetnek stabilnak, és masszívnak kell lennie, tehát nagyobb szél hatására nem dőlhet el, és bizonyos mértékű rongálásnak is ellen kell, hogy álljon.
 • A szerkezeti elemek beszerezhetősége, a szerkezet minél könnyebben történő legyárthatósága, összeállíthatósága is szempont. Korróziónak ellent kell állnia.

Anyaghasználat:

 • Korrózióállónak kell lennie (fából készült elem ne legyen benne)
 • Az egyes elemek sérülésük, vagy meghibásodásuk esetén könnyen pótolhatóak legyenek.
 • A szerkezet masszív legyen, külső erőhatásoknak nagy mértékben álljon ellen.

Koncepció értékelésének szempontjai

 • előnyt jelent, ha a szerkezet akár integrálná a csapadékvíz felfogását, pufferelését, vagy lehetőséget adna az utca épületeinek tetőfelületen összegyűlő csapadék hasznosítására.
 • a szerkezet integrálna magába , vagy pár év múlva a növényzet növekedésének függvényében modulárisan kiegészíthető volna olyan odúkkal, amik alkalmasak a városban lakó énekesmadaraknak, vagy akár denevéreknek is. Ezzel a növényesítésen túl a biodiverzitási törekvéseinket is hangsúlyozni lehetne

Javasolt növények:

Trombita folyondár: A növény jó stressztűrő képességű, gyorsan fejlődő. Megfelelő gondozás mellett idővel törzset tud nevelni. A szárával csavarodik rá a tám rendszerre, huzalokra, de rácsozatra is fel tud kúszni. (nem örökzöld)

Görög tekercs: A növény vékonyabb ágrendszerű, erős törzs nevelésére korlátozottan alkalmas szárával kapaszkodik fel sorban huzalokra eredményesen. (örökzöld)

Lilaakác: Erős törzset nevel idővel, gyorsan fejlődik, törzse intenzíven vastagodik is. Első sorban rácsos támrendszeren fejlődik jól, de a huzalokra is fel lehet vezetni. (nem örökzöld)

Japán lonc: Filigránabb ágrendszerrel, de igen intenzíven fejlődik. Legjobban rácsos szerkezetű támrendszerekre tud felkapaszkodni. (Örökzöld növény)

A forgalomtechnikai űrszelvényekkel kapcsolatos előírások:

A járdán a biztosítandó magasság 2,5 m. A járda szélessége minimum 1,5 méter kell, hogy legyen, de a hasznos szélességen belül pontszerű akadályok (fa, közüzemi oszlop) 6 méterenként elhelyezhetők.

A kiemelt szegély mögött belterületen minden esetben 0,5 m biztonsági sávot kell szabadon tartani (ebbe a sávba csak közúti jelzőtábla és mellékutakon parkolást gátló eszköz nyúlhat be). A közúti űrszelvény magassága 4,5 méter az útkorona szélessége felett.

Pályázat benyújtásának módja:

Pályaműveknek tartalmaznia kell:

A pályamunkák elkészítéséhez lehetőség van szakmai konzultációra.

Konzulens: Dr. Vasváry-Nádor Norbert docens

Pályázat leadási határideje:  2023. január 20.

Eredményhirdetés: 2023. február 03.

A kiírók fenntartják a jogot, hogy több győztest hirdessenek.

A kiírók fenntartják a jogot, hogy a pályaműveket kiállítsák és közönségszavazásra bocsájtsák, megjelenjenek a pecs.hu oldalon.

Nyeremények:

 • Pénzjutalmazás: 100.000 Ft
 • Pécsi értékes nyeremények
 • Minden résztvevő oklevelet kap

Zsűri tagok:

Péterffy Attila polgármester (Pécs)

Prof. Dr. Borsos Ágnes tanszékvezető (PTE MIK)

Dr. Vasváry-Nádor Norbert docens (PTE MIK)

Meixner Barna igazgató (Biokom)

Nagy Ervin főkertész (Biokom)