Kezdőlap / Akadálymentesítési nyilatkozat

Akadálymentesítési nyilatkozat

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala elkötelezett amellett, hogy a https://pecs.hu/ honlap a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvény és a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítése során alkalmazandó szóló 30/2019. (IX. 4.) ITM rendelet szerint akadálymentessé tegye. Jelen akadálymentesítési nyilatkozat a https://pecs.hu/ honlapra vonatkozik.

Megfelelőségi státusz

https://pecs.hu/ honlap megfelel a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvény előírásainak.

Az akadálymentesítési nyilatkozat elkészítése

E nyilatkozat 2023. január 24-én kelt, a nevezett honlap önértékelés módszerével történt vizsgálata alapján készült.

Visszajelzés és elérhetőségek

https://pecs.hu/ honlappal kapcsolatban észlelt esetleges megfelelési hiányosságok jelezhetők, és azonos módon az (EU) 2016/2102 európai parlamenti és tanácsi irányelvben nem szabályozott tartalmakról és információkról tájékoztatás kérhető

  1. elektronikus levélben (), vagy
  2. postai úton (Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Gazdaságfejlesztési Főosztály, 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.).

https://pecs.hu/ honlap akadálymentesítéséért és a fenti módon érkező jelzések, kérések feldolgozásáért felelős szervezeti egység Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Gazdaságfejlesztési Főosztály (7621 Pécs, Széchenyi tér 1., ), amely szervezet 30 napon belül köteles választ adni a jelzésekre, kérésekre.

Végrehajtási eljárás

Az előző pontban foglalt hiányosságok bejelentésére, tájékoztatás kérésére adott nem kielégítő válasz esetén sor kerül:

  1. hiányosság esetén a https://pecs.hu/  honlap,
  2. tájékoztatás kérés esetén a kérelem

ismételt felülvizsgálatára, amibe a Gazdaságfejlesztési Főosztály mellett bevonásra kerül a Szervezési és Jogi Főosztály is. Az ismételt felülvizsgálat eredményéről készített jelentést a polgármester hagyja jóvá, amiről tájékoztatni kell a bejelentőt. A végrehajtó szerv Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Gazdaságfejlesztési Főosztály.

A dokumentumot aláírta Péterffy Attila, mint Pécs Megyei Jogú Város polgármestere.

Péterffy Attila                                                                                                                Polgármester

Záradék

Mint Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala jelen nyilatkozat elkészítéséért felelős szervezeti egység vezetője a nyilatkozatot jóváhagyom.

  Varga Péter                                                                                                                 Főosztályvezető