Pécsi útfelújítások 2023-2024Megnézem
Pécs: a Mi városunk kiadványMegnézem

ECL nyelvvizsgarendszer

Pécsett, a PTE Idegen nyelvi Központjában fejlesztett ECL nyelvvizsgarendszer jelentős lépést tett a magyar nyelv és kultúra nemzetközi megismertetése terén.

A nemzetközi hírnévvel rendelkező ECL nyelvvizsgarendszerbe integrált magyar nyelvi vizsga jelentős szerepet játszik a diaszpórában, az anyaországtól távol élők nyelvi identitásának megőrzésében, ami hozzáférést jelent számukra a magyar kulturális örökség befogadására és ápolására. A vizsgának, mint külső mérőeszköznek fontos szerepe van a diaszpórában élő gyerekek, fiatalok nyelvmegtartásában, a magyar mint származásnyelv tanulásának motiválásában és ezáltal a magyar identitás megőrzésében. Sok, a diaszpórában élő magyar fiatal számára a vizsga utat nyit magyar egyetemeken zajló tanulmányokba történő bekapcsolódásba.

9

A fentieken túl a kultúra, történelem, és gazdaság mélyebb megismerésére törekvő külföldieket segítheti és motiválhatja a magyar nyelv tanulására, hogy az elért, nyelvvizsga bizonyítvánnyal dokumentált nyelvtudás birtokában autentikus befogadói legyenek a magyar nemzeti értékeknek. Továbbá a magyar felsőoktatás nemzetköziesítési törekvéseivel összhangban a vizsga motiválja a külföldi fiatalokat magyarországi tanulmányok folytatására.

Az ECL magyar vizsga a németországi Goethe és más nemzetek hivatalos nyelvéből készült nyelvvizsgáihoz hasonlóan a magyar nyelvi vizsga nyelv- és kultúraközvetítő szerepet kapott a nemzetközi mobilitásban, erősítve ezáltal a magyar nyelv nemzetközi pozícióját és jelenlétét.

Olyan külföldi országokban, ahol a származásnyelv középiskolai vagy egyetemi pontot ér (pl. az Egyesült Államok több államában a magyar nyelv „bi-literacy seal”-re jogosít, Németországban szintén), felkerült az elismert külső nyelvvizsgák listájára.

Az ECL nyelvvizsga fejlesztésében neves pécsi nyelvtudásmérési szakemberek, alkalmazott nyelvészek, hungarológusok vesznek részt, a PTE különböző tanszékeinek, intézeteinek oktatói, kutatói. Napjainkra tanulmányok, cikkek, konferenciák egész sora dokumentálja azokat a tesztelméleti kutatási eredményeket, melyeket a nyelvtudásmérés / nyelvvizsgáztatás területén a PTE Idegen nyelvi Központ az Ars Linguae kutatócsoportjának tagjai értek el.

A nyelvvizsga minőségének magas szintjét jelzi az a tény is, hogy az ECL magyar vizsgája 2017-ben a cambridge-i központú, az európai nyelvtudásméréssel foglalkozó szervezet, az Association of Language Testers in Europe (ALTE) teljes jogú tagjává vált, miután a tesztelés szakmai megfelelőségét és a korrekt vizsgáztatást minősítő auditja (a „vizsga vizsgája”) sikeresen lezárult. A tagfelvételt egy nagyon szigorú, a tesztfejlesztés és vizsgaszervezés minden lépésére kiterjedő audit előzte meg, melynek minden pontját kiválóan teljesítette a nyelvvizsgarendszer.

Évről évre nő a magyart mint idegen nyelvet vizsgáztató külföldi vizsgahelyek száma – Ausztráliától az Egyesült Államokig, Pekingtől Londonig számos nyelviskolában, egyetemi tanszéken, hétvégi iskolában tehető le az ECL nyelvvizsga magyarból. Az elmúlt években a Külgazdasági és Külügyminisztérium szorgalmazta, hogy a külföldi magyar kultúrintézetek ECL vizsgahelyekké váljanak magyar nyelvből. A vizsgára jelentkezők felének a forrásnyelve nagyon sokféle, mindazonáltal jól elkülöníthetően mérhető egy nagyobb szláv anyanyelvi populáció (16%), közel ugyanekkora a német vizsgázók száma (12%), és egy ugyancsak mérhető réteg (9%) a kínai vizsgázók és angol forrásnyelvűek köréből – hogy csak a legkiugróbb adatok kerüljenek említésre.

Az egész rendszer szakmai és adminisztratív irányítása a PTE szakembereinek munkája. Az ECL nyelvvizsga, mint kifejezés immáron egybeforrt Pécs nevével. A vizsgát Európa különböző országaiban több száz helyen lehet letenni. Különösen sok vizsgahely van a környező országok magyarok által lakott területein. A nemzetközileg is jegyzett ECL nyelvvizsga központja Pécs, ahol kiválasztják, képzik, továbbképzik a tesztírókat. Egy 30 órás akkreditált program keretében képzik a szóbeli vizsgáztatókat, és egy online program keretében gondoskodnak a szóbeli vizsgáztatók továbbképzéséről. A vizsgaközpont a fogyatékkal élő személyek számára is biztosítja az ECL nyelvvizsga letételének lehetőségét.

Az ECL vizsgarendszernek magyarból több, mint száz kiképzett aktív vizsgáztatója van világszerte.