Pécsi útfelújítások 2023-2024Megnézem
Tour de Hongrie 2024Megnézem
Kezdőlap / Hírek / Városi hírek / Bemutatkozik a Városközponti Óvoda

Bemutatkozik a Városközponti Óvoda

„ÉRTÉK, ÉLMÉNY, ELFOGADÁS”

A Városközponti Óvoda Pécs tágabb értelemben vett belvárosi részén 6 épületben, 27 csoporttal működő intézmény. A nevelőtestület korábbi és jelenlegi eredményei, szakmai felkészültsége, elhivatottsága, munkabírása garancia arra, hogy elégedettséget kiváltó működést biztosítsanak az intézményükbe járó gyermekek és partnereik számára.

Mit nyújt a Városközponti Óvoda a családoknak, gyermekeknek?

 • Az óvoda minden tekintetben a gyermekek érdekeit képviseli
 • Nyitottság a szülők felé– betekintés az óvoda életébe, igényes, tartalmas közösségi programok, kulturális rendezvények szervezésével, társadalmi felelősségvállalással
 • Nyugodt, derűs, bizalommal és szeretettel teli légkört
 • A pedagógusokat, pedagógiai munkát segítőket elfogadó attitűd jellemzi.
 • A gyermekek személyiségének sokoldalú fejlesztését
 • Figyelembe veszik a gyermekek egyéniségét, fejlődési ütemét, érdeklődését, tevékenység iránti vágyát.
 • Kiemelten kezelik a gyermekek elsődleges pszichikus szükségletét, a JÁTÉKOT.
 • A nevelőmunka során hangsúlyosan jelenik meg a fenntarthatóság pedagógiája, a környezettudatos magatartásformák megalapozása, alakítása.
 • Biztonságos, tiszta, esztétikus környezetet
 • Iskolai életmódra való felkészítést, a gyermekek óvodából általános iskolába való sikeres átmenetének segítését.
 • Nevelési időn túli játékos, fejlesztő szolgáltatások szervezése.
 • Családok-óvoda szoros együttműködését
 • Örömteli gyermekkort

Az óvoda értékrendjének, a tagintézmények egyéni arculatának, sokszínűségének bővebb megismerését segíti a korszerű honlap. Az óvodai beiratkozás előtti betekintési lehetőségről, nyílt napok időpontjáról és a beiratkozással kapcsolatos tudnivalókról is itt informálódhatnak az érdeklődő szülők.

ELÉRHETŐSÉG: Hirdiné Deák Diána igazgató, +36 30 747 0840

Városközponti Óvoda (Budai ovi)

 • A Városközponti Óvoda az a hely, ahol jó lenni és ahol jó játszani, ahol a gyermekekre naponta élményteli, változatos programok várnak. „Jó hely a Budai ovi!”
 • Óvodai nevelésük célja, hogy elősegítse az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakozását, a hátrányok csökkentését, az életkori és egyéni sajátosságok, valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével.
 • Gyermekközpontú, élménygazdag játéksziget, ahol   minden kisgyermeket megismételhetetlen csodaként fogadnak el. Az egyéni bánásmód figyelembevételével, differenciált fejlődéssel, -fejlesztéssel, önfeledt játékkal biztosítják a tevékenység örömének átélését, mely által egyéni képességeikhez mérten fejlődnek testi, verbális, értelmi és szociális képességeik.
 • Segítik őket abban, amiben aktívak, érdeklődőek, kezdeményezőek.
 • Lehetőséget biztosítanak az önálló felfedező tanulásra, a kapcsolatépítő kommunikáció gyakorlására, az érzelmek megértésére, kifejezésére.
 • Logopédus, fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus, pszichológus segíti helyben pedagógusok szakmai munkáját, a gyermekek harmonikus fejlődését.
 • Megkülönböztetett érzékenységgel foglalkoznak a szülőkkel, az elvárásaikkal.
 • Nagy hangsúlyt fektetnek a mozgásra, testedzésre, melyre az udvaron és jól felszerelt tornatermükben megfelelő mozgástér áll rendelkezésre a gyermekek számára. Udvaron folyamatos élményt biztosító mozgásfejlesztő eszközök széles kínálata minden évszakban lehetőséget nyújt a szabad levegőn való tartózkodás megszerettetésére, edzésre, természetes mozgásigényük kielégítésére. Mindennapos mozgás mellett lehetőségük van a gyermekeknek a Mozgáskotta módszerben, úszástanulásban, PVSK Ovi-Sport Programban, Bozsik fociban is kipróbálni magukat.
 • A csoportszobák tágasak, világosak, ízléses berendezésük hangulatáért kreatív dolgozóik felelnek. Biztosított az óvodás korú gyermek számára a legkedvezőbb- és legfejlesztőbb környezet sok szabad játékkal, tapasztalat- és élményszerzéssel, széleskörű ismeretnyújtással, sokféle változatos tevékenység közben.
 • Zöld Óvodaként udvaruk sok megfigyelési, tapasztalatszerzési lehetőséget nyújt a gyermekeknek. Tágas, zöld területek, lombos fák, virágoskertek állandó lakhelye madárnak, bogárnak. Az első tavaszi virág megjelenésétől az utolsó levél lehullásáig minden nap, időről-időre felfedezhetnek valami újat. A felfedezés örömét átélve ismerkedhetnek a természeti-környezetvédelmi értékekkel. Az általuk nevelt gyermekekben megalapozzák a természet szeretetét, a természet tisztaságának, szépségének védelmét, a környezettudatos magatartást. A környezettudatos életmódra nevelés napi tevékenységeinkben is megjelenik és egész óvodai életünket áthatja.
 • Pozitív pszichológia alapvetéseit a Boldog Óvoda és a Boldogságóra Program által közvetítik a gyermekek és a szülők felé. Nagy hangsúlyt fektetnek a gyermekek érzelmi intelligenciájának fejlesztésére, a szociális kompetenciák erősítésére, melyben segítségünkre van az óvodapszichológus is.
 • PTE Partnerintézményeként nevelőtestületük célja, hogy az értékeket, innovációs tevékenységet bemutató, szakmai tapasztalatokat átadó tudásmegosztás valósuljon meg az óvodában. Gyakorlati, hospitálási helyet biztosítva segítik a hallgatók képzését.
 • Ünnepeik, hagyományaik (Családi nap, Mikulás, Karácsony, Farsang, Húsvét, Anyák napja, Gyermeknap, Óvodanyitogató, nagycsoportosok búcsúztatása. kirándulások), természeti jeles napok (Autómentes világnap, Állatok világnapja, Márton-nap, Madárkarácsony, Maci nap, Víz világnapja, Föld napja, Madarak és Fák napja) ápolásával, a készülődés hangulatával, közös élményekkel, együtt megélt eseményekkel varázsolják színesebbé óvodai életüket.
 • Nagyon fontosnak tartják, hogy a közös tevékenységek, az együtt megélt események, élmények, tapasztalatok folyamán fejlődjön a gyerekek összetartozás érzése, a közös hagyományok, szokások mentén tanuljanak meg együttműködni, együtt játszani, együtt gondolkodni. Integrált intézményként, befogadó óvodai nevelés során igyekeznek megismertetni, és elfogadtatni a gyerekekkel a „másság” fogalmát.
 • Szolgáltatásaik között szerepel a játékos angol foglalkozás, hittan, TSMT, OVITORNA, állatasszisztált kutyaterápia, néptánc.

ELÉRHETŐSÉG: Nádné Kresz Brigitta tagintézmény-igazgató +36 20 398 0881

Városközponti Óvoda Belvárosi Tagóvodája

„Ő elhiszi még, hogy szép, hogy jó, hogy gyönyörű ez a nagy világ.”  – ehhez kínálnak az óvodába járó gyermekeknek nap, mint nap képességeik fejlődéséhez próbálkozást, választási és döntési lehetőségeket, sokféle tapasztalást.

 • Az intézmény1982 óta fogad gyermekeket Pécs történelmi belvárosában védett, ideális zöld környezetben. A szinteltolásos épület hat csoportnak ad otthont, melyet életkor alapján szerveznek kis-, középső- és nagycsoportba.
 • Örökös Zöld Óvodaként fő törekvésük, hogy a gyermekek, minél több érzékszerven keresztül ismerjék meg a változó természetet.
 • A projektpedagógia elvét vallva tervezik, szervezik mindennapjaikat, ahol a tevékenységek során szerzett tapasztalatok ismeretként épülnek be a gyermekekbe, ezáltal komplexen fejlesztve képességeiket, készségeiket.
 • Nevelőmunkájukban kiemelt helyet kap a szabad JÁTÉK, a játékos cselekvéses tanulás, a terepi tapasztalás, felfedeztetés, vizsgálódás, szenzitív, kooperatív módszerekalkalmazása.
 • Fontos nevelési színterünk az udvar-óvodakert. A szinteltolásos terepviszonyok következtében olyan optimális játszókert áll a gyermekek rendelkezésére, amely napsütötte és árnyékos részekkel, füves domboldallal, virágos-, zöldséges-, fűszernövény kertekkel, valamint aszfaltozott felületekkel a tapasztalatszerzések és változatos mozgáslehetőségek színtere.
 • A bátorító, pozitív megerősítő pedagógiai attitűd érvényesítésével mindennapjaikban helyt kap a feszültségoldás, relaxáció, meditáció, a saját tapasztalatok, élmények felidézése éppúgy, mint a közös gondolkodás.
 • A társas kapcsolatok alakulását, a toleranciát, a „másság” elfogadását az életben szükséges együttműködési képességkialakítása érdekében fejlesztik.
 • Ünnepek, hagyományok, programok megszervezésénél hangsúlyozzák a valódi értékek közvetítését, népi kultúrkincsünk megismertetését, átörökítését.
 • Kedvező földrajzi adottságaikat kihasználva gyakran látogatják a város kulturális-és közművelődési intézményeinek programjait.
 • Szolgáltatásaik között játékos angol foglalkozás, hittan, Bozsik foci szerepel.

ELÉRHETŐSÉG: Greguricz Natália tagintézmény-igazgató +36 30 0113183

Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai Tagóvodája

Óvodánk 1986-ban épült, a Mecsek nyugati oldalán található, lakóövezetben. Nagy teraszos udvar övezi, ahol minden csoportnak megvan a maga része. Így minden gyerekcsoport a korának és fejlettségi szintjének megfelelő mozgásos játékokat játszhat. Ez a fajta udvarbeosztás a gyermekek életkori sajátosságait tartja szem előtt és így a korosztályuknak megfelelő eszközöket, játékokat tudják használni, biztonságos környezetben. Nevelőtestületünk elhivatott a tudatos környezeti nevelés iránt. Óvodánk elnyerte az „Örökös Zöld Óvoda” és a „Madárbarát Óvoda” címet. Ezt alátámasztandó minden udvarrészen megtalálható jó néhány magaságyás és virágoskert, madárodú, gyümölcsfa.

Az óvodánk egyik mottója: „Élj egészségesen, mozogj sokat”. A tárgyi feltételek, fejlesztő- és játékeszközök megteremtéséhez az „Érezd jól magad!” Alapítványunk segítségén túl óvodánk sokszor vesz részt pályázatokon, melyeken sikereket ér el.

Az óvodánk éves tervében szereplő programokat óvoda-, vagy csoportszinten valósítjuk meg. A jeles napok megünneplése mellett kiemelt szerepet kapnak az ünnepek, hagyományok (Születésnapok, Mikulás, Karácsony, Farsang, Március 15., Húsvét, Anyák napi köszöntő, Évzáró).

A nevelési év során többször rendezünk óvodán kívüli programokat: bábszínházi előadások megtekintése, séta a közeli játszótérre, zöldségeshez, kirándulások. Emellett az óvodában, a délután során jóga-, torna-, angol- és hittan foglalkozáson van lehetőségük részt venni a gyerekeknek. A tehetséggondozás szintén kiemelt feladatunk, ezt segíti elő a Bozsik program is, ahol a gyermekek kicsit közelebbről is megismerkedhetnek a labdajátékokkal.

A szülőkkel való kapcsolattartás kiemelt fontosságú számunkra, ezért több alkalommal rendezünk olyan programokat, ahol a gyerekek a szülők és a pedagógusok közösen, kötetlenül tudnak együtt tevékenykedni. Ilyenek a Márton- napi mulatság, a karácsonyi barkácsolás, adventi vásár vagy éppen a gyereknap.

Hagyományos programjaink sikerességét bizonyítja a szülők és gyermekek aktív részvétele. Pozitív elismerésük hozzájárul óvodánk közösségének és az összetartozás érzésének erősítéséhez.

ELÉRHETŐSÉG: Baumann Erika tagintézmény-igazgató; tel.: +36 20 412 2005

Városközponti Óvoda Kodály Zoltán Utcai Tagóvodája

Óvodánkban 4 (Méhecske, Csiga, Süni, Katica) vegyes életkorú csoportban neveljük a gyermekeket. A nevelés feltétele a szeretetteljes, türelmes odafigyelés, rátalálás a közös nyelvre, amely a fejlődéshez szükséges tényezők összegyűjtéséhez nélkülözhetetlen.

Nevelőmunkánk során fontosnak tartjuk:

 • a gyermekek feltétel nélküli szeretetét, elfogadását és tiszteletét, megbecsülését és a bizalmat,
 • az egyéni sajátosságokhoz igazodó differenciált fejlesztést, amely segíti a gyermek személyiségfejlődését, egyéni készségeinek és képességeinek kibontakoztatását.

Alapértékeink:

 • Elegendő időt biztosítunk az életszerű, érzelmi megközelítésű, természetes élethelyzeteket teremtő szabad játékra.
 • A fejlesztés menetét az életkori sajátosságokhoz és az egyéni fejlődési ütemhez igazodva határozzuk meg.
 • A társas kapcsolatok alakulását, a toleranciát az életben szükséges együttműködési képesség kialakítása érdekében fejlesztjük.
 • Fontosnak tartjuk a családokkal való együttműködést.
 • Fő törekvésünk, hogy a gyermekek, minél több érzékszerven keresztül tapasztalják meg, és változatos tevékenységek által komplexen ismerjék meg az „ezerarcú” természetet.
 • Sokat vagyunk a szabadban, teret adva a gyerekek mozgásigényének kielégítésére.

A programunk lényege, hogy a jó szokások és a gyermeki műveltség megalapozása a játék, mese és a mozgás nyelvén valósul meg. A játék, mese és mozgás mellett kiemelt helyet foglal el a környezetvédelem. Óvodánk ÖRÖKÖS ZÖLD ÓVODA címmel büszkélkedhet. Ünnepeljük a zöld jeles napokat pl: autómentes nap, víz világnapja, Föld napja, madarak fák napja, stb.

Kiváló adottságú tornatermünk, a Mozgáskotta módszer alkalmazása és a Mocorgók program mind a gyerekek mozgásfejlődését szolgálja. Az óvodapedagógusok a Mozgáskotta módszerrel a mozgás térbeli és időbeli szerkezetének alakításán túl a személyiség komplex fejlesztését valósítjuk meg. A Mocorgók program tartásjavító, mozgásfejlesztő torna a fejlesztést igénylő gyerekek részére, gyógytestnevelő, fejlesztőpedagógus végzettséggel. A mozgás mindennapos, a tornatermi foglalkozásokat kiegészíti a csoportszobában és az udvarra szervezett mozgásos tevékenység.

Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása, egészségmegőrzés szokásainak formálása, mozgás megszerettetése, mozgásfejlesztés mind a nevelőmunkánk szerves részét képezi.

Kirándulásokat szervezünk csoportonként a szülők részvételével, de az óvodai csoportok közös kirándulásai is maradandó élményt jelentenek a gyerekek számárapl: Erdei kalandtúra, Városi térképes kalandtúra, Tüskésréti futóverseny, Málomi kirándulás és vadászbemutató és játékos rókavadászat. 

Fontosnak tartjuk a család és az óvoda kapcsolatát, mert e nélkül nevelésünk egyoldalú, hatékonysága csökken. További közös programjaink: Szülők nevelők bálja. Őszi fesztivál, Kodály Piknik.

 A Veronika zeneprojekt, és az Így tedd rá program a gyermekek énekes játék, gyermektánc foglalkozásait gazdagítják.

Mesevilág munkaközösségünk rendszeresen meglepi gyermekeinket mesefeldolgozásokkal, bábozásokkal, dramatizálásokkal, gyönyörű díszleteket, jelmezeket, bábokat készítünk a kicsik és a magunk örömére.

Együtt értük munkaközösségünk szintén a gyerekekért munkálkodik: a Nyitott tornaterem programjaink, óvodai szintű kirándulásaink a családok bevonásával a közös mozgás örömét szolgálják.

Mosolyogjunk együtt: „A mosoly egy görbe vonal, amely egyenesbe hozhat mindent.”

ELÉRHETŐSÉG: Feulené Rajcsik Nóra tagintézmény-igazgató; +36 30/790 3047

Városközponti Óvoda Köztársaság Téri Tagóvodája

A belváros zöld szíveként befogadó, szeretetteljes, érzelmi biztonságot nyújtó környezetben, öt vegyes életkorú csoportban várjuk nap mint nap a hozzánk érkező a gyermekeket.

Arculatunkban kiemelt szerepet tölt be a szabad játék támogatása, a gyermekek komplex fejlesztése élményhez juttatással, tapasztalatszerzéssel, változatos pedagógiai módszerekkel, eszközökkel, esztétikus, fenntartható környezet alakításával.

Örökös Zöld Óvodaként, Zöld Óvoda Bázisintézményként valamennyi dolgozó elkötelezett a fenntarthatóság pedagógiája iránt. A Zöld szellemiség áthatja mindennapjainkat, ünnepeiket, programjaikat, jeles napjaikat, egyben a gyermekek nevelésének alappillére, életforma megalapozása, amely a családok szemléletformálását is jelenti. Kiemelten fontosak számunkra hagyományaink, a családokkal való együttműködés a hétköznapok mellett családi programok, közösségi események formájában: Autómentes nap, Márton napi libagaliba, Húsvétváró, Gyermeknap.

A Zöld jeles napok élményalapú megünneplése szerves részét képezi az óvodai életnek, pedagógiai munkánknak: Autómentes nap, Állatok Világnapja, Teréz nap, Márton nap, Ne vásárolj semmit! Világnap-Cipősdoboz akció, Madárkarácsony, Víz Világnapja, Föld napja, Méhek napja, Madarak és fák napja. A jeles napok köré közös játékot, tevékenységet szervezünk a gyermekek számára az óvoda udvarán. A témához kapcsolódó „Fürge ürge” természetfürkésző foglalkozásainknak felújított, sófallal beépített Fürkész szobánk ad otthont, aromaterápiával kiegészítve.

Az élmény alapú ismeretszerzés érdekében rendszeres kapcsolatot tartunk fenn a Néprajzi Múzeummal, Duna-Dráva Nemzeti Parkkal, Mókus Suli Erdészeti Erdei iskolával, Pécsi ZOO-val, rendszeresen látogatunk el Zsolnay negyedbe.

Az épített környezet megismerése és megóvására nevelés pedagógiai tevékenységünk részét képezi. A város műemlékeinek gyermekléptékű megismerését saját kidolgozott programunk segíti „Várostörténeti kalandok óvodásokkal” címmel.

Az esztétikus zöld környezet alakítása kiemelten fontos számunkra, így a játszóudvar részét képező tanösvényünk helyszíneinek gondozásában a gyermekek tevékeny résztvevők.

Az óvodaudvar kialakítása és folyamatos fejlesztése lehetővé teszi mindennapjainkban a zöld tartalmak gyermekekkel történő széleskörű megvalósítását virágos – és veteményeskert gondozását, komposztálást, szelektív hulladék és esővízgyűjtést, beporzók, lepkék megfigyelését, madarakról való gondoskodást etetők, odúk, itatók elhelyezésével. Tanösvényük részei: madárbarát kert, fűszer-és gyógynövénykert, veteményeskert magaságyásokkal, lepkekert, növénysimogató, tematikus forgatóoszlop, valamint a Fürkész szoba és a „Felfedezők szigete”, illetve a Víz Világnapjára létesített kerti tó. Fontosnak tartjuk a gyermekek egészséges táplálkozását, rendszeres szabadlevegőn való tartózkodását, mozgását, amelyet ovi-foci pályánk és a Mozgás kotta módszer is elősegít.

A közelmúltban befejeződött energetikai felújítás a fenntarthatóság pedagógiájának megvalósítását segíti napelemekkel, új nyílászárókkal, szabályozható fűtési rendszerrel, árnyékolástechnikával.

ELÉRHETŐSÉG: Dr. Herendiné Hencz Adrien igazgató-helyettes; tel.: +36 30 391 6818

Városközponti Óvoda Móricz Zsigmond Téri Tagóvodája

 • Az óvoda 1973. szeptember 1-én nyitotta meg kapuit Pécs belvárosában. Frekventált helyét tovább erősíti, hogy közlekedési csomópontok veszik körül.
 • A korai nyitással – 6,00 óra – segítik a korán munkában álló szülőket.
 • Nevelőtestületük a homogén (azonos életkorú) csoportok szervezését helyezi előtérbe.
 • Esztétikusan berendezett csoportszobáik sokféle tevékenységre adnak lehetőséget.
 • A tágas udvaron kellemes klímát biztosítanak a nagy fák, melyek árnyékában ütéscsillapítással ellátott nagymozgást fejlesztő korszerű játékok találhatóak.
 • Műfüves sportpályán ismerkedhetnek az óvodások a labdajátékokkal.
 • A közlekedési eszközök használatát biztonságosan elkülönített KRESZ pálya területén gyakorolhatják a gyerekek.
 • Fontosnak tartják, hogy a gyermekek minden nap elegendő időt töltsenek a szabadban mozgással.
 • Fő feladatuknak tekintik a gyermeki személyiségfejlesztést, a tehetséggondozást, a felzárkóztatást, az esélyegyenlőség biztosítását.
 • Kiemelten kezelik az anyanyelvi nevelést, olvasóvá nevelést, melyhez szoros partneri kapcsolatot ápolnak a gyermekkönyvtárral.
 • 2022. szeptembertől beszéd indító programot vezetnek be szakember segítségével.
 • A gyermekek teljes körű fejlesztését – szükség esetén – fejlesztőpedagógus, pszichológus, gyógypedagógus, logopédus segíti.
 • Nagycsoportosaik minden évben részt vesznek ingyenes vízhez szoktatáson, és fociedzésen.
 • A szülők igényeinek megfelelően szerveznek idegen nyelvi, mozgásos, és zenei foglalkozásokat, valamint a hitoktatás lehetőségét is biztosítják.
 • Kihasználják a Tudásközpont, a Bóbita Bábszínház, a gyermekkönyvtár és a múzeumok adta lehetőségeket.
 • Gondot fordítanak természeti környezetünk megismerésére, megszerettetésére. Rendszeresen szerveznek kirándulásokat, részt vesznek városi szintű „zöld” rendezvényeken, támogatva a fenntarthatóságra nevelés fontosságát.

ELÉRHETŐSÉG: Keppel Szilvia tagintézmény-igazgató tel.: +36 20 397 6137