Pécsi útfelújítások 2023-2024Megnézem
Kezdőlap / Hírek / Városi hírek / Homlokzatfelújítás 2022.#2

Homlokzatfelújítás 2022.#2

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

HELYI EGYEDI ÉS TERÜLETI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ, VALAMINT A MŰEMLÉKI JELENTŐSÉGŰ TERÜLETEN TALÁLHATÓ ÉPÜLETEK KÖZTERÜLTRŐL FELTÁRULÓ HOMLOKZATAI FELÚJÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA

A pályázat célja, hogy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Támogató) pénzügyi támogatást biztosítson a kiíráshoz mellékelt térképen lehatárolt területen álló és a Pécs Megyei Jogú Város településképi védelméről és a helyi építészeti-műszaki tervtanács működtetéséről szóló 5/2019. (I. 29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 1. és 2. mellékletében meghatározott, helyi egyedi és területi védelem alatt álló, valamint a műemléki jelentőségű területen található épületek homlokzatfelújítási munkálatainak elvégzéséhez.

1./ Támogatás kizárólag szomszédos közterületről feltáruló homlokzatának vagy az épület védettséget megalapozó értékeinek felújítására, helyreállítására, az épület megjelenését rontó épülettartozékok, berendezések megszüntetésére, áthelyezésére, belsőépítészeti, ipar- és képzőművészeti, kertépítészeti értékek felújítására, helyreállítására adható.

2./ A pályázatokat Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Városi Főépítészetnek címezve (7601 Pécs, Széchenyi tér 1.) postán vagy személyesen a támogatás tárgyának pontos megjelölésével folyamatosan lehet benyújtani, legkésőbb 2022. november 28. (hétfő) 16.00 óráig.

3./ Hiánypótlásra 2022. december 30-án (péntek) 12:00 óráig van lehetőség a pályázat benyújtásával azonos módon. A Polgármesteri Hivatal Városi Főépítészete a hiányos pályázatot benyújtót a pályázati adatlapon feltüntetett e-mail címre küldött elektronikus levélben legkésőbb 2022. december 12-ig tájékoztatja a hiányzó dokumentumokról.

4./ A pályázatokat Bíráló Bizottság bírálja el, mely a benyújtási határidőt – vagy amennyiben pályázati hiánypótlás kiírása szükségesek annak benyújtási határidejét – követő 15 napon belül hozza meg döntési javaslatát az összes pályázat tekintetében. A nyertes pályázókkal megkötendő támogatási szerződésről a Közgyűlés dönt a Bíráló Bizottság javaslata alapján.

5./ A támogatás mértéke nem lehet több, mint a bekerülési összeg maximum 50 %-a, de esetenként legfeljebb 1.250.000.- forint, amely mint bruttó összeg tartalmazza az áfát, az egyéb adót és egyéb közterheket.

6./ A támogatás odaítélése esetén a pályázó a Támogatóval szerződést köt, amelyben kötelezettséget vállal, hogy a benyújtott pályázatában foglaltak szerinti munkát legkésőbb a szerződés aláírását követő 6 hónapon belül elvégzi és a felhasznált összeget számlákkal igazoltan elszámolja. A határidő egy alkalommal és legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítható.

7./ Előnyben részesül az a pályázóaki

  • a tervezett építési tevékenység költségeiből minél nagyobb arányú önrészt vállal (60% felett +1 pont, 70% felett +2 pont, 80% felett +3 pont),
  • a tervezett építési tevékenység a homlokzat teljes felújítására vagy a teljes épületre kiterjed (+2 pont),
  • a felújítás, helyreállítás során valamennyi homlokzati nyílászárót az eredeti formájában és anyagában megőrizve újítja fel vagy egységes megjelenésűvé alakítja át (szín, osztás, tok- és profilszélesség a nyílászáró eredeti, építéskori állapot szerinti visszaállítása/megőrzése) (+2 pont),
  • az épület helyi egyedi védelem vagy területi védelem alatt áll (+1 pont),
  • aki a halaszthatatlanul felújítandó épületállományi körből a pályázik (+1 pont),
  • a felújítással, helyreállítással egyidejűleg eltávolít minden – hatályos jogszabállyal ellentétesen elhelyezett – épületgépészeti berendezést, reklámhordozót, külső tokos redőnyszekrényt (+1 pont),
  • aki a Ferencesek utcájából, az Irgalmasok utcájából, a Király, az Apáca, Janus Pannonius, Káptalan, Jókai utcában található épületállomány köréből pályázik (+2 pont),
  • aki a Rákóczi út, a Kórház tér, a Klimó György utca, az Aradi vértanúk útja, a Kálvária utca, az Ágoston tér, az Alsó Havi utca, a Búza tér, a Szabadság utca mentén és a térképes lehatároláson belül elhelyezkedő épületállomány köréből pályázik (+1 pont).

8./ A pályázati kiírással kapcsolatban Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városi Főépítészete konzultációs lehetőséget biztosít az 72/533-859-es telefonszámon, a  e-mail címen, illetve személyesen ügyfélfogadási időben (hétfő: 13.00-16.00, szerda: 8.00-12.00, 13.00-16.00).

„A rendelet 1. és 2. mellékletében meghatározott, helyi egyedi és területi védelem alatt álló épületek listája elérhető a város településképi rendeletének 1. mellékletéből, amely letölthető innen: ’Pécs Megyei Jogú Város településképi védelméről és a helyi építészeti-műszaki tervtanács működtetéséről szóló 5/2019. (I.29.) önkormányzati rendelete’.

A „HOMLOKZATFELÚJÍTÁS 2022.#2” részletes pályázati kiírása az érintett ingatanok területi lehatárolása letölthető.

A „HOMLOKZATFELÚJÍTÁS 2022.#2” részletes pályázati kiírása az érintett ingatanok területi lehatárolása letölthető.