park

Advent Pécs 2022

Megnézem
Kezdőlap / Városi élet / Állásajánlatok / Önkormányzat, városi cégek / Műszaki fő/előadó

Műszaki fő/előadó

Munkáltató megnevezése: Pécsi Ellátó Központ
Munkakör megnevezése:  műszaki fő/előadó
Munkavégzés helye: Pécs, Közigazgatási területe
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős
A munkakörhöz tartozó, illetve vezetői megbízással járó tényleges feladatok A Pécsi Ellátó Központ végzi el a hatáskörébe tartozó Önkormányzati tulajdonú bérlemények javítási, karbantartási munkáit. Bérlemények műszaki ügyei -építészet, gépészet, villamosság, karbantartási munkák szervezése, hibabejelentések ellenőrzése, adminisztratív kezelése (Dynapp, CityOps). Kapcsolattartás bérlőkkel, vállalkozókkal, műszaki szakvélemények készítése, munkaterület átadás-átvétele, munkafolyamatok ellenőrzése, nyomon követése. Építészeti és gépészeti rajzok készítése, lakások átadás-átvétele, rendőri intézkedésnél helyszínelés. Önkormányzat képviselete, jegyzőkönyv felvétele, intézkedési javaslat készítése, garázsok, egyéb bérlemények felmérésének folytatása és elidegenítési javaslatok kiállítása.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: Technikum, épület -építészet, -gépészet, -villamosság,  
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),  
B kategóriás jogosítvány,  
egészségügyi alkalmasság  
büntetlen előélet            
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: részletes szakmai önéletrajz  
motivációs levél  
a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul      
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázatok benyújtásának módja:Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Ellátó Központ címére történő megküldésével (7621 Pécs, Bercsényi u. 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PEK/155-29/2021, valamint a munkakör megnevezését: műszaki fő/előadó 3. vagy Elektronikus úton Pécsi Ellátó Központ részére a E-mail címen keresztül
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Közigállás.gov.hu