Pécsi útfelújítások 2023-2024Megnézem

Műszaki fő/előadó

Munkáltató megnevezése: Pécsi Ellátó Központ
Munkakör megnevezése:  műszaki fő/előadó (BGO)
Munkavégzés helye: Pécs, Közigazgatási területe
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős
A munkakörhöz tartozó, illetve vezetői megbízással járó tényleges feladatokMegszervezi az építmények állagmegóvási és karbantartási munkálatait, részt vesz a munkák lebonyolításában és műszaki ellenőrzésében. Fogadja, rögzíti, intézi a beérkező hibabejelentőket, indokolt esetben helyszíni szemlét tart. Beékező ügyek elvégzésének szükségességéről feljegyzést készít a megfelelő műszaki tartalommal, indoklással. Egyeztet és segíti az esetleges hatósági egyeztetések, események során az ügymenetet. kiemelten: gondnok, közös képviselő, bérlő, társasházi közgyűlés, kilakoltatás. Kapcsolatot tart a szolgáltatókkal, azon belül is a műszaki jellegű kérdésekkel kapcsolatban, mint például csőtörés, szennyvíz problémák, vízóra ellenőrzés, kilyukadt radiátor, áramlopás. A vállalkozók által elvégzett munka ellenőrzése, szükség esetén fotódokumentáció készítése a készre jelentéshez.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: – Technikum, épület -építészet, -gépészet, -villamosság, (bármelyik)
– Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),  
– B kategóriás jogosítvány,  
– egészségügyi alkalmasság  
– büntetlen előélet
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:– részletes szakmai önéletrajz  
– motivációs levél
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje:  2024. február 27
A pályázatok benyújtásának módja:Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Ellátó Központ címére történő megküldésével (7621 Pécs, Bercsényi u. 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PEK2/20-2/2024, valamint a munkakör megnevezését: műszaki fő/előadó (BGO) vagy Elektronikus úton Pécsi Ellátó Központ részére a E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2024. február 29
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Közigállás.gov.hu