announcement
Pécsi útfelújítások 2023Megnézem
Advent 2023Megnézem
Kezdőlap / Városi élet / Településképi előírások / Érvényesítési eszközök / Településképi bejelentés

Településképi bejelentés

A Polgármester a településképi rendelet 48.§ (1) bekezdése szerint a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül településképi bejelentési eljárást folytat le az alábbi építési engedélyhez nem kötött építési tevékenységek esetében:

1. Olyan, a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet szerint örökségvédelmi bejelentéshez nem kötött építési tevékenység, amely

1.1. helyi egyedi védelem alatt álló vagy helyi értékvédelemre javasolt,

1.2. helyi területi védelem alatt álló, vagy helyi értékvédelemre javasolt területen lévő,

1.3. műemléki jelentőségű területen vagy műemléki környezetben lévő,

1.4. falpaneles technológiával épült (jellemzően lakófunkciójú),

1.5. Uránváros településrészen lévő

épületet érint, és az építési tevékenység az építmény közterületről feltáruló homlokzatának és tetőzetének (külső megjelenésének) megváltoztatására irányul.

2. Helyi területi védelem alatt álló vagy a helyi értékvédelemre javasolt területen

a) kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése, amelynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 20,0 m2 alapterületet,

b) nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, átalakítása, felújítása, valamint bővítése, amelynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a 100 m3 térfogatot és 4,5 m gerincmagasságot, lapostetős épület esetén a 3,5 m homlokzatmagasságot,

3. A főépítmény és a telek homlokvonala között elhelyezendő új melléképület építése.

4. A telek közterülettel vagy magánúttal érintkező határvonalán (telek homlokvonalán) vagy a tervezett szabályozási vonalon létesítendő nem ideiglenes kerítés, támfalkerítés és támfal építése, valamint meglévő átalakítása, bővítése.

5. Új üzletfelirat, cégér és a vállalkozást népszerűsítő felirat és grafikai megjelenés elhelyezése, meglévő átalakítása.

6. Önálló reklámtartó építmény, cégtotem, építési reklámháló, valamint gépjármű-üzemanyag egységárának feltüntetésére szolgáló oszlop vagy tábla építése, meglévő, átalakítása, bővítése.

7. Önállóan, homlokzaton vagy tetőn létesítendő elektronikus hírközlési építmény.

8. Reklámok és reklámhordozók elhelyezése, meglévő reklámhordozók felületképzésének, színezésének, megjelenésének megváltoztatását eredményező átalakítása, kivéve belterületen a gépjárművek közlekedésére szolgáló közút területének úttesten kívüli burkolatlan részén, járdán, gyalogúton és kerékpárúton található, tájékozódást segítő jelzést megjelenítő reklámcélú eszköz közvilágítási-, villany-, és telefonoszlopon történő elhelyezése esetén.

9. 5 m²-t meghaladó tűzfalkép, falfestmény, grafikai, képzőművészeti alkotás tűzfalon, kerítésen, műtárgyon, egyéb építményen való létrehozása.

10. az építmények rendeltetésének módosítása vagy rendeltetési egysége számának megváltozása (rendeltetésváltozás).