Pécsi útfelújítások 2023-2024Megnézem

Településképi véleményezés

A Polgármester a településképi rendelet 45.§-a szerint a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül településképi véleményezési eljárást folytat le az alábbi építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenységek esetében:

 

  1. A Polgármester településképi véleményét a Főépítész szakmai álláspontjára alapozza:

1.1. ha az építési tevékenységgel érintett objektum vagy földrészlet nem áll helyi védelem alatt, továbbá az érintett ingatlan nem érintkezik a helyi építési szabályzatban meghatározott I. rendű közlekedési célú közterülettel, és az építési tevékenység

1.1.1. a szabályozási tervlapokon megjelölt Bf 210-es szintvonallal érintett, vagy annál magasabban elhelyezkedő telken új főépítmény építése vagy meglévő főépítmény városképi megjelenését érintő bővítése,

1.1.2. 1200 m2-nél kisebb összes bruttó szintterületű új főépítmény építése,

1.1.3. meglévő főépítmény városképi megjelenését érintő vagy parkoló létesítési kötelezettséggel járó bővítése, mely a bővítést követően 1200 m2-nél kisebb összes bruttó szintterületű,

1.2. ha az építési tevékenységgel érintett ingatlan a helyi építési szabályzatban meghatározott I. rendű közlekedési célú közterülettel érintkezik, és az új főépítmény építése vagy a városképi megjelenését érintő bővítése legfeljebb 400 m 2 összes bruttó szintterületű.

  1. A Polgármester településképi véleményét a Tervtanács véleményére alapozza:

2.1. helyi védelem alatt álló vagy helyi értékvédelemre javasolt építmények bővítése,

2.2. helyi védelem alatt álló vagy helyi értékvédelemre javasolt területen új építmény építése vagy meglévő építmény közterületről feltáruló homlokzatát érintő bővítése,

2.3. a helyi építési szabályzatban meghatározott I. rendű közlekedési célú közterülettel érintkező ingatlanon megvalósuló 400 m2-nél nagyobb összes bruttó szintterületű új főépítmény építése vagy meglévő főépítmény városképi megjelenését érintő, 400 m2-nél nagyobb összes bruttó szintterületű épületet eredményező bővítése,

2.4. védelem alatt nem álló területen az 1200 m2-nél nagyobb összes bruttó szintterületű új építmény építése vagy meglévő építmény 1200 m2-nél nagyobb összes bruttó szintterületű építményt eredményező bővítése,

2.5. a Nagyvárosias karakterű településrészek és Uránváros településrész területén megvalósuló új főépítmény építése,

2.6. a helyi építési szabályzatban meghatározott

2.6.1. korlátozott hasznosítású mezőgazdasági területen (Mko) az ökológiai folyosó, természetvédelmi terület, NATURA2000, magterület, pufferterület területében megvalósuló új épület építése vagy meglévő épület parkoló létesítési kötelezettséggel járó bővítése,

2.6.2. a 10000 m2-nél nagyobb területű telkeken megvalósuló új főépítmény építése,

2.6.3. Gksz-18X6(A) jelű sajátos építési övezet területén megvalósuló új főépítmény építése,

2.7. műemléki jelentőségű terület műemléki környezetében található, a területi építészeti-műszaki tervtanács hatáskörén kívül eső új építmény építése vagy meglévő építmény közterületről feltáruló homlokzatát érintő bővítése vonatkozásában.