Pécsi útfelújítások 2023-2024Megnézem
Tour de Hongrie 2024Megnézem
Kezdőlap / Hírek / Egyéb hírek / A Sinum Színház sajtótájékoztatója

A Sinum Színház sajtótájékoztatója

A világ egyik legfontosabb színházi műhelyének 17. kiadását Pécsváradon rendezik meg 2023. májusában.

„Vigyázó szemetek Pécsváradra vessétek!”

A sajtótájékoztató célja az egyesület bemutatkozása és híradás a 17. ISTA / NG – Nemzetközi Színházantropológiai Iskola közelgő eseményéről

A sajtótájékoztató témái:

  1. Három éves a pécsi Sinum Színházi Műhely Egyesület – összefoglaló a korábbi és az aktuális projektjeinkről, helyi és nemzetközi tevékenységeinkről

A Sinum Színház célja a magyarországi és európai szintű kulturális, előadó-művészeti javak létrehozása, terjesztése, továbbgondolása és tudományos igényű kutatása. Kiemelt figyelmet fordítunk a szabadtéri színházi események létrehozására és terjesztésére, amelyben hangsúlyos szerepet kap a természeti környezettel való párbeszéd és ezáltal a természeti értékek hangsúlyozása. Célunk továbbá a kultúraközi párbeszéd elősegítésében magas hozzáadott értéket képviselő művészeti formák – például a színházantropológia, a hangművészet, a tánc vagy a mozgásszínház, illetve egyéb nonverbális előadói technikák – széles körben való megismertetése. Kulturális cserealkalmakat hozunk létre, amely által nagyobb tér nyílik a tudásátadásra és arra, hogy a művészetben rejlő, általa kézzelfoghatóvá váló emberi értékek előtérbe kerüljenek a közösségi élet szerves szintjein. Magas színvonalú, ám széles társadalmi körben hozzáférhető kulturális, művészeti eseményeket és képzéseket szervezünk, és szem előtt tartjuk ezek földrajzilag egyenlőbb elosztását.

Egyesületünk hamarosan áthelyezi székhelyét Szalatnakra, ahol egy 100 éves pajta ad majd otthont irodánknak és színházi stúdiónknak. Az épületet mint közösségi és alkotóteret, egyben szeretnénk bekapcsolni a falu kulturális életébe.

  • ISTA / NG bemutatása: 17. Nemzetközi Színházantropológiai Iskola Pécsváradon 2023 májusában, a Színházi Olimpia keretében –

DECEMBER 15-IG LEHET JELENTKEZNI!

Az ISTA/NG kurzusain a színházi és táncmesterek gyakorlatban osztják meg a maguk kompozíciós és montázstechnikáit. A résztvevők betekintést nyerhetnek a különböző hagyományokhoz tartozó színészek/táncosok mesterségbeli tudásába. A művészek által tartott gyakorlati foglalkozásokat, előadásokat, valamint életrajzi interjúkat is magában foglaló műhelymunka lehetővé teszi a résztvevők számára, hogy megtapasztalják és összevessék egymással azokat az elveket, stratégiákat, amelyek hozzájárulnak egy előadás végső megszerkesztéséhez. A rendezvényről bővebben: https://www.sinumtheatre.eu/ista-ng/.

  • Hogyan kapcsolódhat egymáshoz a szövés és a hangadás? 

Új közösségfejlesztő Erasmus+ program indul baranyai falvakban

Hangfonalak projekt általános fókusza az informális felnőtt tanulás/oktatás, amely kreatív, nyitott művészi eszközeivel elsősorban a vidéken élőket szeretné megszólítani. Egyes partnerek esetében a város peremterületein élő csoportokra koncentrál, amelyek tagjai jellemzően nehezebben férnek hozzá a kulturális javakhoz. A programban résztvevő, együttműködő nemzetközi partnerek (lásd a honlapunkon: https://www.sinumtheatre.eu/hangfonalak/ ) egymástól tanulva tapasztalatokat cserélnek, miközben helyi igényekre reagálnak, és helyi közösségekkel dolgoznak együtt. Célunk, hogy védett, biztonságos alkotótereket hozzunk létre főként falvakban, illetve azok természeti, mezőgazdasági vagy akár ipari környezeteiben, ahol a közös alkotás folyamata adja a találkozások alapját mind a partnerszervezetek szakemberei, mind a helyi résztvevők között. Ezeken az alkalmakon mindenki egyaránt „tanuló” és „tanító”. Az alkotóműhelyeken többféle művészi kifejezőeszközzel dolgozunk, amelynek fő áramát a szövés és a hangadás kapcsolata adja.

  • Látványos és nemzetközileg is piacképes produkciók falvakban:

A Tour de Mecsek forgalmazói hálózat tervéről

A Tour de Mecsek egy forgalmazói hálózat koncepciója, amelynek célja, hogy Pécs és a Mecsek körül, Baranya megyében olyan kisebb településekre juttasson el nemzetközi színvonalú és látványos színházi produkciókat, ahol ilyen jellegű előadások sem piac, sem az intézményesült kultúra-elosztási stratégiák logikája mentén nem jelenhetnének meg. A hálózat jelenlegi céltelepülései: Szalatnak, Kővágószőlős, Vókány és Pécsvárad. A programtervnek kettős célja van:

  1. Hiánypótló forgalmazói tevékenység a művészeti javak demokratikusabb elosztásáért.
  2. A művészet sokszínűségének támogatása, valamint olyan potenciális „új” színházi közönség megszólítása, akik befogadói lehetnek újszerű, vagy a főáramtól eltérő, más elméleti és módszertani alapokra épülő előadóművészeti műhelyek produkcióinak. A koncepciót a Kreatív Európa által támogatott SPARSE Plus projekt fogja finanszírozni 2022 és 2026 között.
  • Janus misztérium és karnevál – Janus Pannonius halálának 550 éves évfordulójára készült, hiánypótló színházi előadás

Janus Pannonius halálának 550 éves évfordulója lehetőséget ad, hogy elgondolkozzunk azon, vajon mi is ma a költő üzenete korunk emberéhez? A Janus misztérium és karnevál egy kortárs, rendhagyó misztériumjáték, amelyet a költő élettörténetének és költői világának egyik legfontosabb motívuma ihletett: Janus isten kétarcúsága. Az előadásról bővebben: https://fb.me/e/2hT5sM1H4; illetve https://www.youtube.com/watch?v=-BOHiM7KBAM.