APÁCZAI ÓVODA bemutatkozása
Kezdőlap / Hírek / Városi hírek / APÁCZAI ÓVODA bemutatkozása

APÁCZAI ÓVODA bemutatkozása

Az Apáczai Óvoda Pécs- Kertvárosban az Aprók Háza, Cifra Palota, Csiribiri épületében fogadja az óvodáskorú gyermekeket 1980-tól. Intézményünk rendelkezik mind azokkal az eszközökkel és felszereltséggel, melyek megfelelnek a jelen kor elvárásainak. Elkötelezettek vagyunk a környezetvédelem mellett, a „Madárbarát Óvoda” címet is büszkén viseljük 2009 óta, emellett harmadszor is elnyertük a „Zöld Óvoda” címet. Szelektíven gyűjtjük a szemetet, elemet, műanyag kupakot. Takarékoskodunk a vízzel, komposztálunk, a természetet óvjuk, szeretjük. Játszóudvarinkat a gyerekekkel közösen gondozzuk, a több évtizedes fák kellemes árnyékot adnak.

A családok visszatérően választják óvodánkat, szívesen hozzák vissza az egykori óvodások immár szülőként a gyermekeiket.

Az óvodaválasztó szülők számára nyílt napokat szervezünk, melyek időpontjáról az intézményi honlapon tájékozódhatnak.

honlap: www.apaczaiovoda.hu

Apáczai Óvoda Csiribiri (1 számú telephely)

Az Apáczai Óvoda Csiribiri épülete több évtizedes múltra tekint vissza. Esztétikus, gondosan kialakított óvodai környezetben töltik napjaikat óvodásaink. Gazdag mozgásfejlesztő eszköztár, speciális fejlesztőjáték készletek (mozgáskotta, Montessori eszközök), óvónők által készített kiegészítő eszközök teremtik meg a gyermekek jó hangulatát, fejlődését.

Hat csoportban várjuk az azonos életkorú gyermekeket, két kiscsoport, két középső és két nagycsoport működik épületünkben.

Legfőbb vonzerője óvodánknak, hogy Montessori szellemiségben neveljük gyermekeinket. Munkánk elismeréseként 2012-ben elnyertük a megtisztelő „Minősített Montessori Óvoda” címet.

„Segíts nekem, hogy magam csinálhassam!”

A hagyományos játékeszközök mellett Montessori eszközökkel is tevékenykedhetnek gyermekeink, ezáltal sokrétű tapasztalatot szereznek az őket körülvevő világról, fejlődik problémamegoldó képességük és önállóságuk.

Folyamatos napirend szerint a gyermekek igényeik és fejlettségük alapján szabadon kapcsolódhatnak be a különféle tevékenységekbe.

Épületünkben két tehetségműhely működik – „Varázsceruza” (ábrázolás, alkotás, barkácsolás) és „NapraForgók” (néptánc, népi gyermekjátékok).

Lehetőség van gyermekeinknek délutáni foglalkozásokon való részvételre – manótorna, ovis hittan, angol foglalkozás.

Biztosítjuk nagycsoportosaink részére a vízhez szoktató programon való részvételt. Az érdeklődő gyermekek a PVSK által szervezett OviSport foglalkozásain vesznek részt.

Honlap: http://www.apaczaiovoda.hu/index.php/cifra-palota/17-csiribiri-ovoda

Apáczai Óvoda Cifra Palota (2 számú telephely)

Cifra Palota épületünk Pécs kertvárosában, csendes, nyugodt környezetben található.

Épületünk 5 csoportban várja a gyerekeket, ebből egy vegyes életkorú.

Figyelemmel kísérjük a szülői igényeket, elvárásokat. Havi rendszerességgel plakátot és kisfilmet teszünk közzé az Apáczai Óvoda facebook oldalán, ahol partnereink és az óvoda után érdeklődők értesülhetnek aktuális programjainkról.

Számunkra elsődleges a családias, barátságos, elfogadó légkör a gyerekek testi, lelki és szellemi fejlődésének biztosítása. A gyermeki érdeklődés, nyitottság támogatása. A nevelés folyamatában a tevékenységközpontúságra, játékosságra és a komplexitásra törekszünk.

Játékeszközeink folyamatos bővítésével alkalmazkodunk a gyerekek igényeihez, fejlesztő játékok széles sora megtalálható a csoportszobákban. Játszóudvarunk jól felszerelt, épületünkben tornaszoba áll rendelkezésünkre a gyermekek mozgásigényének kielégítésére.

Épületünk sajátossága:

A zene, mese, sport szerepe kiemelt fontosságú nevelésünk gyakorlatában. Tehetség műhelyeket működtetünk (Hangya vizuális műhely, Apró lábak tánc műhely, Aranyalma mese tár). Fontosnak tartjuk a néphagyományok megismertetését, népi kultúránk értékeinek átörökítését gyermekeink számára, amely mellet megfér a jelen kor kihívásainak megfelelő tudás, tapasztalat, ismeret nyújtása. („Így tedd rá!”, „Veronika„ zene-mozgás terápia, Mozgáskotta eszközök) Az egészséges életmódra nevelés, a környezettudatosság kiemelten fontos számunkra.

Programjaink:

Változatos, érdekes programok szervezésével (erdei és tóparti kirándulások, állatkert és simogatók, játszótér), külső partnerek bevonásával (Zsolnay negyed, Bóbita Bábszínház, Mosolymanó, Hangoló, Szilas Miklós, partner és társintézményeink, könyvtár, fonotéka, Művészeti Iskola, uszoda, Erdei Iskola, PVSK OviFoci, angol, hittan) igyekszünk izgalmas, élményteli, tapasztalatokon alapuló tudást átadni.

Egyéni fejlesztés, fejlesztő foglalkozás:

Az egyéni adottságokat, különbözőségeket figyelembe véve biztosítjuk a tehetségígéret és a kiemelt figyelmet igénylő gyerekeink fejlődését, amelyben támaszkodunk gyógypedagógus, óvodapszichológus, logopédus kollégáinkra, a családsegítő szociális munkás segítségére.

Honlap: http://www.apaczaiovoda.hu/index.php/cifra-palota

Apáczai Óvoda Aprók Háza (3 számú székhely)

Az Aprók Háza épületben a 9 életkor szerint szervezett csoportban fogadjuk a gyermekeket. csoportszobák ízlésesen berendezettek, igényesen dekoráltak, változatos játéktevékenységhez biztosítanak megfelelő eszközöket, lehetőséget. Mini színháztermünk, fejlesztőszobánk, tornaszobánk, logopédiai helyiségünk optimális feltétele a csoporton kívül történő fejlesztések, foglalkozások szervezésének.

Nevelőtestületünk lendületes, jó csapat, amely képes a megújulásra, új dolgok kipróbálására, a hagyományok és közös értékeink megóvására.

Célunk, hogy gyermekeink szeressenek óvodába járni, ezért a gyermekek feltétel nélküli elfogadása, támogató, szerető, óvó, a gyermekek igényeire figyelő nevelői környezet alakítása elvárás minden óvodai dolgozó számára.

Életkor szerint szervezzük csoportjainkat. A csoportokban a napirendet a gyerekek életkori jellemzőikhez igazítjuk.

„Minden játék- minden tanulás”

A kisebbek sok mesét, mondókát, dalt hallgatnak, a nagyok kirándulnak, szerzett programokon vesznek részt, kísérleteznek, sportolnak, elsajátítanak olyan tudást és készségeket, amellyel felkészülten tudják megkezdeni az iskolát.

„APRÓka” sport/mozgás/egészség program

A programunk célja a mozgás megszerettetése, az egészséges életmód igényének, a test edzettségének alakítása. Labdajátékokkal, sorversenyekkel, oviolimpia szervezésével kicsik és nagyok részére, sportol az óvoda délelőtti és délutáni programmal, a lakókörnyezet, szülők bevonásával, kutyaterápia foglalkozások szervezésével kívánjuk elérni.

Ismétlődő egészség, mozgás, sportprogramok: „APÓKA-TÚRA” a nyitott program a város családjai számára, „APRÓKÁK futása” az egészségért, gyerekjóga, úszás, „OVISPORT” foglalkozások.

Tehetséggondozás, hátránycsökkentés, felzárkóztatás

Tehetségígéret gyermekeink báboznak, mesét játszanak a gyerekközönségnek, táncosaink a Művészeti Iskola tanáraival tornáznak, táncolnak, rajzműhelyben sokféle technikával csodás alkotásokat készítenek. Képzett szakembereink TSMT mozgásfejlesztéssel segítik a hátrányok csökkentését, a felzárkózást.

Hagyományőrzés, jeles napok, programok

A néphagyományok őrzése mellett óvodai élményszerű programokat, kirándulásokat, ünnepeket tartunk. Múzeumi foglalkozásokra, Planetáriumba, Bóbita Bábszínházba visszük óvodásainkat.

„Közösen a gyermekekért” a család- óvoda kapcsolata

A szülők véleményét elégedettségét fontosnak tartjuk, nevelőmunkánk minőségének javításában építünk rá. Örömmel, rendszeresen szervezünk a családokkal közös programot, ünnepet.

Honlap: http://www.apaczaiovoda.hu/index.php/aprok-haza