Az idei Tüke-díjasok a pécsi mérnökképzés szolgálatában
Kezdőlap / Hírek / PTE / Az idei Tüke-díjasok a pécsi mérnökképzés szolgálatában

Az idei Tüke-díjasok a pécsi mérnökképzés szolgálatában

2022-ben Hirth Ferenc, a KONTAKT-Elektro Kft. alapító-ügyvezetője és dr. Kukai Tibor ny. főiskolai docens, a Baranya Megyei Mérnöki Kamara elnöke vehette át a Tüke-díjat. A rangos elismerést – amelyet olyan személy kaphat meg, aki példamutató tevékenységével jelentős mértékben hozzájárult Pécs fejlődéséhez – minden évben a pécsi polgárok ajánlásának figyelembevételével ítéli oda a Tüke Alapítvány. Az idei díjazottak több szállal is kapcsolódnak a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Karához (PTE MIK), mindketten komoly nyomot hagytak a kar szakmai életében az elmúlt harminc évben.

Dr. Kukai Tibor egész életében jelentős szerepet vállalt Pécs város építészeti, a műszaki felsőoktatás és a PTE fejlesztésében. A műszaki tudományok doktoraként, építőmérnökként, szakmérnökként, igazságügyi műszaki szakértőként magas rangú szakmai vezetői beosztásokat töltött be, jelentős építés-kivitelezési feladatokban, ipari, kereskedelmi, oktatási, egyházi és kommunális építmények megvalósításában volt szerepe Pécsett, Baranyában, de az ország más területein is. Kiemelkedő a PTE egyetemi beruházásainak lebonyolításában, szakértésében való részvétele, a nevéhez fűződik például a Szentágothai Kutatóközpont építése, a Négyszáz ágyas klinika rekonstrukciója, amit egyetemi főmérnökként, projektmenedzserként, a Műszaki és Informatikai Kar szakértőjeként kísért végig.

 Kukai Tibor egyetemi oktatóként és egyetemi vezetőként mintegy 30 éve vesz részt a felsőoktatás fejlesztésében, nyugdíjazása ellenére is igen aktív. Figyelmet érdemel az ipar számára szervezett különböző szakmai továbbképzések tematikájának kidolgozása és oktatása, a vizsgabizottságok munkájában való részvétel. Az építőmérnök szakma bástyája, a mérnök szakmák elkötelezettje, megkerülhetetlen az építéssel, építőmérnökséggel kapcsolatos mérnök szakmák oktatásának fejlesztésében. Több éven át vezette az Építés-kivitelezés Tanszéket, dékáni megbízottként a mai napig a MIK abszolút támasza. Több cikluson keresztül dékánhelyettesként támogatta az aktuális dékáni vezetést. Négy ciklus óta a Baranya Megyei Mérnöki Kamara elnöke, szakmai elhivatottsággal, igényes, precíz vezetői munkával lehetővé teszi a magyar mérnöktársadalom szakmai tudásának, elkötelezettségének folyamatos növekedését.

Hirth Ferenc több mint 35 éve működteti eredményesen az ipari villamosvezérlésre, automatizálásra, elektro- és szenzortechnikai termékek gyártására, hidrogénüzemű tüzelőanyag-cellás berendezések fejlesztésére specializálódott vállalkozását. A világ négy földrészén jelen lévő KONTAKT-Elektro Kft. szinte a kezdetektől folytat innovációs tevékenységet, az elmúlt évtizedekben a hidrogénüzemű tüzelőanyag-cellák gyártása, fejlesztése terén tett komoly előrelépéseket. A fejlesztésekben mint stratégiai partnerrel a PTE MIK Villamos és Informatikai Intézetével működnek együtt. Hirth Ferenc cégvezetőként időben felismerte, hogy a fejlődés csak magasan képzett szakemberekkel képzelhető el, ezért több mint negyedszázada képeznek tanulókat és az utóbbi években a duális képzés keretében mérnökhallgatókat is fogadnak. A PTE MIK-kel folytatott szoros együttműködésük keretében a vállalkozás finanszírozza a műszaki karon a „Villamos tervezőrendszerek” tantárgyat és részt vesz annak oktatásában, meghatározásában. Az országban elsőként a PTE Műszaki és Informatikai Kara indított Tüzelőanyag-cella és hidrogéntechnológia szakmérnök/szakember szakirányú továbbképzést, a tananyag összeállításában, az oktatási eszközök kiválasztásában a kar együttműködik az országban egyedüliként a tüzelőanyag-cellák fejlesztésében 16 éves tapasztalatot szerzett vállalkozással. A KONTAKT-Elektro saját hidrogénlaborral rendelkezik, amelyet az egyetemi szakmérnökképzés rendelkezésére bocsát, emellett segítséget nyújt a hidrogéntechnológiákat is magába foglaló „Megújuló Energiák Nemzeti Labor” létrehozásához. Hirth Ferenc lokálpatriótaként sokat tett a városért, a benne élő emberekért is, ezt számos elismerés, és most a Tüke-díj is visszaigazolja.