Pécsi útfelújítások 2023-2024Megnézem
Pécs: a Mi városunk kiadványMegnézem
Kezdőlap / Városháza / Elnyert pályázatok / KEHOP / KEHOP-2.1.11-21-2022-00014

KEHOP-2.1.11-21-2022-00014

Projekt azonosítószáma: KEHOP-2.1.11-21-2022-00014

Projekt címe: Víziközmű hálózatok átalakítása, hatékonyságnövelő fejlesztése Pécsett

Kedvezményezett neve: PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2021. 11. 18.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2023. 11. 30.

Támogatás összege: 1 482 885 469 Ft

Támogatás mértéke: 70%

Az ország egyik legnagyobb városaként Pécsett is jelentős közmű-infrastruktúrával bír a víz- és szennyvíz ellátás, amely intenzív fejlesztést is igényel. Pécs országos szinten is kiemelkedő erőforrásokat fordít a víziközmű-rendszer tervszerű korszerűsítésére: a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. 15 éves Gördülő Fejlesztési Terve alapján 2010 és 2021 között összesen 11,5 milliárd forint értékű felújítást valósított meg a városban, hogy javítson az elöregedett vezetékhálózat állapotán.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata projektgazdaként a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.-vel szoros együttműködésben több, mint 14 kilométer hosszan újítja meg a hálózatot: 7987 méternyi ivóvíz- és 6214 méternyi szennyvíz gerincvezetéket korszerűsítve.

A beruházás során Pécs több területén újulnak meg az ivóvíz- és szennyvízvezetékek; a projekt célterülete 3 részterületre bontott.

1. részterület: 2588,2 fm vízvezeték-csere és 2431,6 fm gravitációs szennyvízcsatorna nyílt árkos cseréje valósulna meg az Acsády Ignác, Verseny, Őz, Dugonics, Erzsébet, Kiss Ernő és Vöröskereszt utcákban. A felújítás a hálózat avultsága miatt szükséges az ivóvízellátás veszteségcsökkentése érdekében, amely a villamosenergia-felhasználásra is kihat. Cél a lakossági és közületi fogyasztók folyamatos, biztonságos ellátását kockáztató csőtörések számának csökkentése. A szennyvízhálózaton jelentős a csőbeszakadások kockázata, illetve a talajból beszivárgó idegen víz, amely kedvezőtlen hatással bír a szennyvíztisztító telep kapacitására.

2. részterület: a pellérdi vízbázis területén a kútgyűjtő hálózat több ütemű cseréjére kerül sor 5399,1 fm vízvezeték korszerűsítésével. A felújítást itt is a hálózat avultsága indokolja, a korszerűsítés egyben lehetőséget biztosít a hidraulikailag optimalizált hálózat kialakításra. Az ivóvízellátáshoz kapcsolódó veszteség a kútgyűjtő hálózaton a víziközmű-rendszer betáplálását kockáztatja és kiemelten kihat a villamosenergia-felhasználásra. A csőtörések a víziközmű-rendszer folyamatos és biztonságos betáplálását kockáztatják.

3. részterület: Postavölgy-Nagyárpád és a Petőfi utca szennyvízvezeték felújítása tervezett 3782,4 fm hosszan. Mindkét szennyvízcsatorna nagy terhelésű, a Postavölgy-Nagyárpád szakasz stratégiai főgyűjtő, felújításuk a csatornák avultsága miatt kiemelt fontosságú. A szennyvízhálózaton magas a beszakadások kockázata, továbbá jelentős mennyiségű a talajból beszivárgó idegen víz.

A támogatás segítségével az ivóvíz- és szennyvízvezetékek felújításával jelentős mennyiségű, több mint 14 km víziközmű vezeték újul meg.

A fejlesztés hatására javuló ellátásbiztonság és hatékonyabb szolgáltatás valósul majd meg, mely az üzembiztonságra gyakorolt pozitív hatása mellett 13,41 % vízveszteség és 16,75% idegen víz csökkentést, valamint 178 GJ/év primerenergia-megtakarítást eredményez.

Az európai uniós beruházásnak köszönhetően az alábbi utcák és területek ivóvíz- és szennyvízvezetékei újultak meg:

HelyszínIvóvíz-vezeték (m)Szennyvíz-vezeték (m)
Acsády Ignác utca598,6234,5
Verseny utca540,6658,3
Őz utca239,6171,9
Dugonics utca342,7392,2
Erzsébet utca224,95272,66
Kiss Ernő utca440,9387,4
Vöröskereszt utca296332
P kútgyűjtő hálózat II. ütem1569,8 
P kútgyűjtő hálózat III. ütem1748 
P kútgyűjtő hálózat IV. ütem1450 
P kútgyűjtő hálózat V. ütem611,1 
Postavölgy-Nagyárpád 2803,6
Petőfi utca 942,5
Összesen8062,256195,1

Sajtóközlemények

 

Térképek

 

Szórólapok