Pécsi útfelújítások 2023-2024Megnézem
Kezdőlap / Városháza / Elnyert pályázatok / KEHOP / KEHOP-1.2.1-18-2019-00256

KEHOP-1.2.1-18-2019-00256

Projekt azonosítószáma: KEHOP-1.2.1-18-2019-00256

Projekt címe: Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Pécsett

Kedvezményezett neve: PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Projekt tényleges kezdése: 2020.07.01.

Projekt várható befejezése: 2022.12.31.

Támogatás összege (Ft): 19 988 100

Támogatás mértéke: 100%

Konzorciumi partner: Ökováros-Ökorégió Alapítvány

Projekt céljainak bemutatása:

A klímatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő szemléletformálás célterületeinek meghatározásánál figyelembe vettük az Energia- és Klímatudatossági Szemléletformálási Cselekvési Terv, valamint a KEHOP-1.2.1 Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint klímatudatosságot erősítő szemléletformálás című pályázati konstrukció céljait.

A klímatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő szemléletformálás célterületeinek meghatározásánál figyelembe vettük az Energia- és Klímatudatossági Szemléletformálási Cselekvési Terv, valamint a KEHOP-1.2.1 Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint klímatudatosságot erősítő szemléletformálás című pályázati konstrukció céljait.

A rövid távú cél a lakosság klímatudatosságának erősítése, az éghajlatváltozás jelentőségével, helyi hatásaival kapcsolatos információ átadása.

– A szemléletformálási projekt megvalósítása során a város honlapján létrehozott aloldalon, valamint a város Facebook oldalán rövid kérdőív kitöltésével mérjük fel a lakosság klímavédelemmel, éghajlatváltozással kapcsolatos ismereteit, illetve a felmerülő kérdéseket is feltehetik a kérdőív kitöltői. A kérdőív kiértékelése ad alapot az interaktív ismeretszerzés folyamatának.
– A célcsoportoknak tartandó előadás sorozat keretében a részt vevők megismerkedhetnek a település és környezete égjajlati sajátosságaival, az éghajlat megváltozásának veszélyeivel; különböző módszereket ismerhetnek meg a ökológiai lábnyomunk csökkentésére és környezetünk védelmére.
– Kiscsoportos workshopok, illetve a más rendezvényeken történő részvétel keretében lehetővé válik az odafigyelést vagy kisebb beruházást igénylő klímatudatos fejlesztések ismertetése, különös tekintettel a fűtési és energiatudatos lakáskorszerűsítési energiahatékonyságra.

Közép- és hosszú távú cél, hogy az klímatudatos gondolkodás és a kapcsolódó viselkedésminták és szokások a lakosság minél szélesebb körében elterjedjenek. Ezen cél elérése érdekében a szokások kialakítását már a legkisebbeknél, óvodás és kisiskolás korban el kell kezdeni. Emellett a település életében meghatározó szerepet játszó intézmények és cégek vezetőinek, tanárainak klímatudatossága is meghatározó az ismeretek továbbadása szempontjából.

Aktuális

2021.09.15. Az Önkormányzat a lakosság véleményét kéri a Települési Klímavédelmi Stratégia és Cselekvési Terv anyag anyagáról.

A KEHOP-1.2.1-18-2019-00256 pályázat keretében határidőre elkészült a Települési Klímavédelmi Stratégia és Cselekvési Terv, amelynek a társadalmasítási anyagát az Önkormányzat két szakbizottsága is társadalmi vitára bocsátásra alkalmasnak talált.

A stratégiában szereplő információk a lakosság számára is fontos ismeretanyagokat tartalmaznak arra vonatkozóan, hogy egyénileg milyen apró lépéseket tudnak megtenni annak érdekében, hogy közösen csökkentsük a klímaváltozás negatív hatásait és növeljük az alkalmazkodóképességet a városban.

A társadalmasítási folyamat részeként a lakosságnak 2021. október 30-ig lesz lehetősége az anyagról véleményt formálnia és egyben javaslatot tenni.

 

A javaslatokat a emailcímre várjuk.

2021.10.21. A helyi Építőipari Klaszterben tömörülő gazdasági szereplők számára is bemutatásra került a klímavédelmi stratégia

A Települési Klímavédelmi Stratégia társadalmi vitára bocsátása keretében a Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft. szakértőjének előadásában a Pécs-Baranyai Iparkamara szervezésében a pécsi Építőipari Klasztert tömörítő helyi vállalkozások tulajdonosai, vezető munkatársai számára bemutatásra került a stratégia egyeztetési anyag. A bemutatás célja a steakholderek visszajelzéseinek megismerése, javaslataik beépítése volt. Ezen túl a rendezvénnyel az együtt gondolkodást szerettük volna elindítani, amely a stratégiában foglaltak megvalósítását könnyíti majd meg a jövőben.

Kehop

2021.12.01. „ÉLET FÁJA” Közösségi faültetése

Az Önkormányzat a „Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Pécsett” című pályázat megvalósítása keretében a jövő generációjának azaz az iskolások közreműködésével közösségi faültetéseket valósít meg a város fő közlekedési csomópontjain. Az Élet Fája közösségi faültetés keretében az első ültetésre 2021.12.01.-én került sor az Apáczai Nevelési központ 2. Szánú iskolájának diákjainak részvételével, amelyen 20 db fa került elültetésre a gyerekek aktív közreműködésével. A részt vevő gyerekek az eseményről rajzokat készítettek és kérdőívet töltöttek ki a klímaváltozás témakörben.
Az eseményről a PécsTV rövid riportját itt tekinthetik meg:

2022.01.11.

Klímatudatos Pécs címmel online konferencia került megrendezésre a környező települések, döntéshozók és gazdasági szereplők részére

A mai napon az Önkormányzat szervezésére online térben megrendezésre került az első klímaváltozás tematikájú környezetvédelmi konferencia, amelynek célja egyrészt az elkészült helyi klímavédelmi stratégia bemutatása, másrészt a környező települések és gazdasági szereplők érzékenyítése volt a téma iránt. A konferencia programját és az előadások anyagit itt érik el.

A jógyakorlatokat bemutató előadások anyagait itt érik el:

2022.01.11.

Újabb workshop került megrendezésre gazdasági szereplők számára a klímavédelmi stratégia dokumentum kapcsán.

A pályázat keretében második alkalommal került workshop formájában sor arra, hogy a helyi és régiós gazdasági szereplők bevonásával a klímaváltozás problémáira vállalkozások által adandó válaszokról értekeztek a rendezvény résztvevői. Ennek keretében a résztvevőknek bemutatásra került a klímavédelmi stratégia és a térség meghatározó gazdasági szereplőnek jógyakorlatait bemutató előadásokat követően a cégek vezetői a jövőbe mutató együttműködésekről folytattak kötetlen beszélgetést.

Workshop előadásai:

2022.01.12.

Klímavédelmi workshop a Polgármesteri Hivatal dolgozói számára.

A projekt keretében a mai napon Pécs Megyei Jogú Város polgármesteri Hivatalának munkatársai számára a harmadik turnusban került megrendezésre workshop a klímaváltozással kapcsolatos témakörben. Az Önkormányzat, mint fő kedvezményezett vállalta, hogy a projekt megvalósítása során minden munkavállalója részt vesz egy workshopon, amelyen a munkatársak a klímaváltozás által okozott problémákra és az általuk, mint magánemberek által is megvalósítható apróbb beavatkozásokra vonatkozó információkhoz juthatnak. A workshop keretében természetesen azokkal a fő irányokkal is megismerkedhetnek a dolgozók, amelyek az elkészült stratégiában a következő évek városi beavatkozásait jelölik ki. Az első ilyen workshopot a projekt keretében még 2021-ben  rendeztük, amelynek nagy sikere volt. A workshopokon a munkatársak a klímaváltozással szembeni attitűdökre vonatkozó kérdőívet töltöttek ki. (Workshop időpontok: 2021.12.13, 2022.01.04., 2022.01.12. 2022.01.21.)

2022. 03. 22.

Elfogadásra került Városunk Települési Klímavédelmi Stratégiája és Cselekvési terve

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 71/2022. (III.22.) számú határozatával elfogadta a Pécs rövid, közép és hosszú távú klímavédelmi fejlesztési irányait is tartalmazó stratégiai dokumentumot, amelyet itt érnek el.

2022. 04. 29.

Tanulmány verseny pécsi iskolások számára

A Önkormányzatunk a KEHOP-1.2.1-18-2019-00256  kódszámú projekt keretében a  Város iskolái számára „Pécs diák klímatudatossági menedzsere – 2022” címmeltanulmányi versenyt hirdet, amelynek dokumentumai itt érhetők el.

A tanulmányi verseny lebonyolítását a Magyar Innováció és Hatékonyság NKft. végzi. A díjazottak tárgynyereményeket, illetve vásárlási utalványokat nyerhetnek.