announcement

 

Kezdőlap / Városi élet / Állásajánlatok / Önkormányzat, városi cégek / Óvodapedagógus

Óvodapedagógus

Munkáltató megnevezése:Kertvárosi Óvoda
Munkakör megnevezése:Óvodapedagógus
Munkavégzés helye:Kertvárosi Óvoda Németh László Utcai Tagóvoda
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:határozatlan
Foglalkoztatás jellege:közalkalmazott
A munkakörhöz tartozó illetve vezetői megbízással járó tényleges feladatokÓvodai nevelés, iskolai életmódra való felkészítés.
Illetmény és juttatások:Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:Büntetlen előélet
Cselekvőképesség
Magyar állampolgárság
Erkölcsi bizonyítvány    
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:önéletrajz
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja:A munkakör legkorábban 2023. augusztus 01. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: A pályázat benyújtásának határideje: 2023. július 15.
A pályázatok benyújtásának módja:Elektronikus úton Weizer Józsefné intézményvezető részére a E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: A pályázat elbírálásának határideje: 2023.július 21.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:Pécsi Hírek – 2023. május 22.  pecs.hu honlapján – 2023. május 22.