Kezdőlap / Városi élet / Állásajánlatok / Önkormányzat, városi cégek / Óvodapedagógus

Óvodapedagógus

Munkáltató megnevezése: Keleti Városrészi Óvoda
Munkakör megnevezése: óvodapedagógus
Munkavégzés helye: Zsolnay Vilmos utcai Tagóvoda, 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos utca 90.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkakörhöz tartozó illetve vezetői megbízással járó tényleges feladatokA gyermeki személyiség szabad kibontakoztatása, a különböző szociális háttérrel és egyéni fejlődési ütemmel rendelkező gyermekek harmonikus nevelése/fejlesztése.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:– főiskola, óvodapedagógus végzettség,
– magyar állampolgárság, büntetlen előélet.
– egészségügyi alkalmasság.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2021. november 2. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 20.
A pályázatok benyújtásának módja:Elektronikus úton Tóth Zsuzsanna intézményvezető részére a e-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje:  2021. október 25.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: közigallas.hu, az önkormányzat ingyenes újságjában